2015-01-14 06:00

2015-01-20 22:41

Lappkast i Sälen

Måndagen bjöd på en stor försvarspolitisk händelse. På SvD brännpunkt och från talarstolen på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen levererade Moderaterna på ett försvarspolitiskt lappkast. Partiet främste försvarspolitiske företrädare Hans Wallmark utlovar omprövning av tidigare ställningstaganden och höjda anslag till försvaret.

Under åtta år i regeringsställning höll moderaterna under Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och tre försvarsministrar försvaret i strama tyglar. Det har orsakat mycket ont blod bland sympatisörer och väljare. Försvarsfrågan har traditionellt varit en av Moderaternas paradgrenar, där man haft ett mycket högt förtroende, vilket under åren i regeringsställning sakta bröts ned.

I takt med det allt sämre säkerhetspolitiska läget har dock flertalet partier börjat nyktra till i frågan. Inte minst Socialdemokraterna som med försvarsminister Peter Hultqvist i spetsen nu inte längre bara vill spara utan faktiskt satsa. Nu diskuterar försvarsministern med ambition att stärka den svenska förmågan hur man ska gå till väga. Det handlar inte bara om personalluckorna utan också om basresurserna, materiel som vapen och fordon som ska anskaffas och komma ut på förband och inriktning på att vi ska försvara Sverige.

Det är inte bara säkerhetsläget som har förändrats med ett mer aggressivt Ryssland nära oss. Rysslands agerande bottnar i en kraftigt ökad militär förmåga sedan åtskilliga år. ÖB Sverker Göransson betonade på Folk och Försvar att från år 2020 ökar avståndet mellan Rysslands militära förmåga och vår ännu mer trots de förstärkningar som redan beslutats.

Vi får dock inte se vår nationella situation isolerad. I sitt installationstal som ny M-ordförande lyfte Anna Kinberg Batra på lördagen fram Natofrågan. Den behöver utredas. Situationen där vi idag är Natopartner men inte medlemmar och därmed utan den kollektiva säkerhetens skydd är otillfredsställande. Ryssland gör heller inte en skillnad mellan Sverige och Nato utan räknar oss som en del av västs försvarsgemenskap. Här finns en av Socialdemokraternas stora försvarspolitiska skygglappar, partiet har svårt att frigöra sig från 1900-talets politiska arv, med bland annat Nato-motstånd. Alternativet som försvarsminister Peter Hultqvist nu verkar för, med fördjupade försvarsrelationer med främst Finland är förvisso bra, men det är ett klent substitut för den bredd och det djup som ett närmande till Nato ger.

Natofrågan får emellertid inte sättas i motsatsförhållande till försvarsbehoven. Vi behöver både förstärkningar och kollektiv säkerhet. ÖB ville inte nämna någon exakt summa för hur stora summor som behövs för att överbrygga förmågeglappet, men han talade för två år sedan om häradet 3-4 miljarder per år. Det är en fingervisning om den lägsta nivå som kommer att behöva tillskjutas försvaret årligen. Till arbetet att stärka det svenska försvaret är Moderaterna under Anna Kinberg Batra och Hans Wallmark synnerligen välkomna tillbaka.

Per Selstam/SNB

Måndagen bjöd på en stor försvarspolitisk händelse. På SvD brännpunkt och från talarstolen på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen levererade Moderaterna på ett försvarspolitiskt lappkast. Partiet främste försvarspolitiske företrädare Hans Wallmark utlovar omprövning av tidigare ställningstaganden och höjda anslag till försvaret.

Under åtta år i regeringsställning höll moderaterna under Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och tre försvarsministrar försvaret i strama tyglar. Det har orsakat mycket ont blod bland sympatisörer och väljare. Försvarsfrågan har traditionellt varit en av Moderaternas paradgrenar, där man haft ett mycket högt förtroende, vilket under åren i regeringsställning sakta bröts ned.

I takt med det allt sämre säkerhetspolitiska läget har dock flertalet partier börjat nyktra till i frågan. Inte minst Socialdemokraterna som med försvarsminister Peter Hultqvist i spetsen nu inte längre bara vill spara utan faktiskt satsa. Nu diskuterar försvarsministern med ambition att stärka den svenska förmågan hur man ska gå till väga. Det handlar inte bara om personalluckorna utan också om basresurserna, materiel som vapen och fordon som ska anskaffas och komma ut på förband och inriktning på att vi ska försvara Sverige.

Det är inte bara säkerhetsläget som har förändrats med ett mer aggressivt Ryssland nära oss. Rysslands agerande bottnar i en kraftigt ökad militär förmåga sedan åtskilliga år. ÖB Sverker Göransson betonade på Folk och Försvar att från år 2020 ökar avståndet mellan Rysslands militära förmåga och vår ännu mer trots de förstärkningar som redan beslutats.

Vi får dock inte se vår nationella situation isolerad. I sitt installationstal som ny M-ordförande lyfte Anna Kinberg Batra på lördagen fram Natofrågan. Den behöver utredas. Situationen där vi idag är Natopartner men inte medlemmar och därmed utan den kollektiva säkerhetens skydd är otillfredsställande. Ryssland gör heller inte en skillnad mellan Sverige och Nato utan räknar oss som en del av västs försvarsgemenskap. Här finns en av Socialdemokraternas stora försvarspolitiska skygglappar, partiet har svårt att frigöra sig från 1900-talets politiska arv, med bland annat Nato-motstånd. Alternativet som försvarsminister Peter Hultqvist nu verkar för, med fördjupade försvarsrelationer med främst Finland är förvisso bra, men det är ett klent substitut för den bredd och det djup som ett närmande till Nato ger.

Natofrågan får emellertid inte sättas i motsatsförhållande till försvarsbehoven. Vi behöver både förstärkningar och kollektiv säkerhet. ÖB ville inte nämna någon exakt summa för hur stora summor som behövs för att överbrygga förmågeglappet, men han talade för två år sedan om häradet 3-4 miljarder per år. Det är en fingervisning om den lägsta nivå som kommer att behöva tillskjutas försvaret årligen. Till arbetet att stärka det svenska försvaret är Moderaterna under Anna Kinberg Batra och Hans Wallmark synnerligen välkomna tillbaka.

Per Selstam/SNB