2014-12-12 06:00

2015-01-20 22:44

LO måste blicka framåt

Socialdemokraternas analys av valet 2014 kommer i september nästa år. Alltså dras inte några officiella lärdomar innan extra valet i mars, något som är märkligt med tanke på partiets högst mediokra resultat i höstens val. LO verkar dock ha utvärderingen klar för sig. På Expressens debattsida (10/12) delar två av organisationens opinionsbildare, Johan Ulvenlöv och Tobias Lundin Gerdås, frikostigt med sig av sina slutsatser.

Allt är helt enkelt Fredrik Reinfeldts fel. Om han inte i sitt sommartal bett svenska folket att öppna sina hjärtan och ha tålamod med den flyktingström som kommer från ohyggliga krig, så hade situationen varit en helt annan, menar de.

Ulvenlöv och Lundin Gerdås menar att det inte bara var valrörelsen som Reinfeldts ”game changer” påverkade till SD:s favör. Enligt duon är det högst troligt att ”Sverigedemokraterna, med en sjukskriven partiledare, inte hade valt att rösta för borgerlighetens budget, med nyval som följd, om de inte upplevde att debatten dominerades av migrationsfrågorna.” Även detta ter sig långsökt. Snarare var SD:s nedröstning av regernigens budget ett logiskt drag i partiets sedan länge kända politiska spel.

Att LO anklagar Fredrik Reinfeldt för att vrida fokus till invandringsfrågan är märkligt då organisationen själv har kampanjat mot arbetskraftsinvandring. Men framför allt är ”gynna-SD-diskussionen”i sig tröttsam.

Sverige hyser ett växande utanförskap till följd av brister i flyktingmottagandet och en försummad integrationspolitik. Endast två av tre flyktingar har jobb efter 10 år i Sverige, trots ett uppenbart behov av arbetskraft. I en artikel i Dagens Industri (10/12) berättas hur många kommuner är helt beroende av en befolkningstillväxt och att flyktingströmmen kan vara en möjlig lösning på detta. Enligt SKL, Sveriges kommuner och landsting, som intervjuas i artikeln behövs 500 000 personer till kommunsektorn de närmsta tio åren.

I artikeln intervjuas Annsofie Andersson, kommunalråd i Östersund, och hon pekar på bostadsbristen som ett stort hinder för flyktingmottagande i hennes kommun. Ett annat problem är att alla kommuner inte drar sitt strå till stacken när de har potential att göra det. Dagens utmaningar ligger i att finna lösningar på dessa frågor.

Moderaternas valanalys kom, till skillnad från Socialdemokraternas, i slutet av november. Där konstaterar partiet att man inte lyckats svara på medborgarnas frågor, bland annat de om migration och integration. Det är en nödvändig slutsats att dra efter valet och eftersom Socialdemokraterna inte lyckades mycket bättre borde detta även bli en tankeställare för det partiet. LO å sin sida borde ägna sig åt att arbeta för en mer inkluderande arbetsmarknad, i stället för att försöka klistra SD på en före detta statsminister.

SNB/Siri Steijer

Socialdemokraternas analys av valet 2014 kommer i september nästa år. Alltså dras inte några officiella lärdomar innan extra valet i mars, något som är märkligt med tanke på partiets högst mediokra resultat i höstens val. LO verkar dock ha utvärderingen klar för sig. På Expressens debattsida (10/12) delar två av organisationens opinionsbildare, Johan Ulvenlöv och Tobias Lundin Gerdås, frikostigt med sig av sina slutsatser.

Allt är helt enkelt Fredrik Reinfeldts fel. Om han inte i sitt sommartal bett svenska folket att öppna sina hjärtan och ha tålamod med den flyktingström som kommer från ohyggliga krig, så hade situationen varit en helt annan, menar de.

Ulvenlöv och Lundin Gerdås menar att det inte bara var valrörelsen som Reinfeldts ”game changer” påverkade till SD:s favör. Enligt duon är det högst troligt att ”Sverigedemokraterna, med en sjukskriven partiledare, inte hade valt att rösta för borgerlighetens budget, med nyval som följd, om de inte upplevde att debatten dominerades av migrationsfrågorna.” Även detta ter sig långsökt. Snarare var SD:s nedröstning av regernigens budget ett logiskt drag i partiets sedan länge kända politiska spel.

Att LO anklagar Fredrik Reinfeldt för att vrida fokus till invandringsfrågan är märkligt då organisationen själv har kampanjat mot arbetskraftsinvandring. Men framför allt är ”gynna-SD-diskussionen”i sig tröttsam.

Sverige hyser ett växande utanförskap till följd av brister i flyktingmottagandet och en försummad integrationspolitik. Endast två av tre flyktingar har jobb efter 10 år i Sverige, trots ett uppenbart behov av arbetskraft. I en artikel i Dagens Industri (10/12) berättas hur många kommuner är helt beroende av en befolkningstillväxt och att flyktingströmmen kan vara en möjlig lösning på detta. Enligt SKL, Sveriges kommuner och landsting, som intervjuas i artikeln behövs 500 000 personer till kommunsektorn de närmsta tio åren.

I artikeln intervjuas Annsofie Andersson, kommunalråd i Östersund, och hon pekar på bostadsbristen som ett stort hinder för flyktingmottagande i hennes kommun. Ett annat problem är att alla kommuner inte drar sitt strå till stacken när de har potential att göra det. Dagens utmaningar ligger i att finna lösningar på dessa frågor.

Moderaternas valanalys kom, till skillnad från Socialdemokraternas, i slutet av november. Där konstaterar partiet att man inte lyckats svara på medborgarnas frågor, bland annat de om migration och integration. Det är en nödvändig slutsats att dra efter valet och eftersom Socialdemokraterna inte lyckades mycket bättre borde detta även bli en tankeställare för det partiet. LO å sin sida borde ägna sig åt att arbeta för en mer inkluderande arbetsmarknad, i stället för att försöka klistra SD på en före detta statsminister.

SNB/Siri Steijer

  • Siri Steijer

    SNB