2015-06-18 15:47

2015-06-18 15:47

Åtalade spelaren friades

FOTBOLL: Åklagare Ola Lavie ska analysera huruvida han vill överklaga domen

Värmlands tingsrätt saknade en tydlig och samstämmig redogörelse för vad som föregick benbrottet. Därför frikändes den lokala spelaren i den uppmärksammade fotbollsrättegången.
– Jag har pratat med min klient och han är otroligt lättad. Han har aldrig velat skada någon, säger advokaten Thomas Bodström.

Närkampen som ledde till det dubbla benbrottet i den lokala träningsmatchen i april förra året har, minst sagt, uppmärksammats.

Spelaren som orsakade skadan åtalades i mitten av mars och har sedan dess riskerat ett potentiellt principiellt misshandelsstraff.

Men i går, två veckor efter rättegången, friades den misstänkte från anklagelsen.

– Det känns bra naturligtvis. Det är viktigt att fastställa att man, i rätten, inte ska kunna dömas för en klumpig tackling på en fotbollsplan. Som jag tidigare sagt skulle det innebära tusentals såna här fall, säger advokaten Thomas Bodström som har försvarat den åtalade spelaren.

När tidningen nådde Sveriges tidigare justitieminister hade han nyligen pratat med sin klient.

– Han är otroligt lättad. Han har bett om ursäkt, men har noga poängterat att han aldrig har varit ute efter att skada någon på en fotbollsplan.

”Framgick tydligt”

I domen framgår just det – att tingsrätten inte anser att det finns tillräckliga bevis för att styrka att skadan ska ha gjorts med avsikt. De tillkallade vittnena hade väldigt olika uppfattningar om närkampen.

”De skilda uppgifterna innebär att det saknas en robust och samstämmig redogörelse för det händelseförlopp som föregick gärningen”, står det i domen.

– Det var väldigt tydligt att det inte fanns uppsåt och det tycker jag framgick av vittnesmålen, säger Bodström.

– Det är svårt att uppfatta situationen, det fanns ju väldigt många olika berättelser och jag tror alla talade sanning. Men framför allt kunde ingen styrka att det var med uppsåt.

Vill analysera domen

Åklagaren Ola Lavie har ännu inte bestämt sig om han vill överklaga.

– Jag har precis fått domen och vill analysera och gå igenom anteckningar i lugn och ro. Om det kunde bedömas om bollen var i närheten eller inte, det är sånt vi får fundera på.

Vad är er synpunkt på domen?

– Jag tycker det är synd att inte tingsrätten delar min bedömning av händelsen, jag tycker att det är misshandel. Sedan håller jag med tingsrätten i deras domskäl, bevisningen. Det var lite olika uppfattningar om vad som hänt, säger Lavie.

– Ord stod mot ord och då måste bevisningen kunna styrka målsägandes uppfattning. Det var lite olika beskrivningar om vad som hände innan själva händelsen. Men jag tycker ändå att de hade kunnat döma honom utifrån det som fanns.

Vad är din bild av närkampen?

– Det vi har kommit fram till är att han hade spelat bollen ifrån sig och sen fick en tackling ganska högt upp och att vadbenet gick av. Utifrån vittnesmålen framgick det kanske att det hade varit en het match som trappats upp under matchens gång.

Närkampen som ledde till det dubbla benbrottet i den lokala träningsmatchen i april förra året har, minst sagt, uppmärksammats.

Spelaren som orsakade skadan åtalades i mitten av mars och har sedan dess riskerat ett potentiellt principiellt misshandelsstraff.

Men i går, två veckor efter rättegången, friades den misstänkte från anklagelsen.

– Det känns bra naturligtvis. Det är viktigt att fastställa att man, i rätten, inte ska kunna dömas för en klumpig tackling på en fotbollsplan. Som jag tidigare sagt skulle det innebära tusentals såna här fall, säger advokaten Thomas Bodström som har försvarat den åtalade spelaren.

När tidningen nådde Sveriges tidigare justitieminister hade han nyligen pratat med sin klient.

– Han är otroligt lättad. Han har bett om ursäkt, men har noga poängterat att han aldrig har varit ute efter att skada någon på en fotbollsplan.

”Framgick tydligt”

I domen framgår just det – att tingsrätten inte anser att det finns tillräckliga bevis för att styrka att skadan ska ha gjorts med avsikt. De tillkallade vittnena hade väldigt olika uppfattningar om närkampen.

”De skilda uppgifterna innebär att det saknas en robust och samstämmig redogörelse för det händelseförlopp som föregick gärningen”, står det i domen.

– Det var väldigt tydligt att det inte fanns uppsåt och det tycker jag framgick av vittnesmålen, säger Bodström.

– Det är svårt att uppfatta situationen, det fanns ju väldigt många olika berättelser och jag tror alla talade sanning. Men framför allt kunde ingen styrka att det var med uppsåt.

Vill analysera domen

Åklagaren Ola Lavie har ännu inte bestämt sig om han vill överklaga.

– Jag har precis fått domen och vill analysera och gå igenom anteckningar i lugn och ro. Om det kunde bedömas om bollen var i närheten eller inte, det är sånt vi får fundera på.

Vad är er synpunkt på domen?

– Jag tycker det är synd att inte tingsrätten delar min bedömning av händelsen, jag tycker att det är misshandel. Sedan håller jag med tingsrätten i deras domskäl, bevisningen. Det var lite olika uppfattningar om vad som hänt, säger Lavie.

– Ord stod mot ord och då måste bevisningen kunna styrka målsägandes uppfattning. Det var lite olika beskrivningar om vad som hände innan själva händelsen. Men jag tycker ändå att de hade kunnat döma honom utifrån det som fanns.

Vad är din bild av närkampen?

– Det vi har kommit fram till är att han hade spelat bollen ifrån sig och sen fick en tackling ganska högt upp och att vadbenet gick av. Utifrån vittnesmålen framgick det kanske att det hade varit en het match som trappats upp under matchens gång.