2015-04-20 11:34

2015-04-20 11:34

Skolan får kulturpengar

DEGERFORS

Degerfors kommun beviljas 200 000 kronor från Statens kulturråd till kulturell verksamhet i skolan för nästa läsår. Syftet är att öka den professionella kulturverksamheten så att tillgången till kulturens uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.

Man vill dessutom integrera kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt i förskoleklass och grundskolan.

Kulturrådet beviljar för nästa läsår totalt 4,8 miljoner till kommunerna i Örebro län och nästan 23 000 elever omfattas av ansökningarna.

Degerfors kommun beviljas 200 000 kronor från Statens kulturråd till kulturell verksamhet i skolan för nästa läsår. Syftet är att öka den professionella kulturverksamheten så att tillgången till kulturens uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.

Man vill dessutom integrera kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt i förskoleklass och grundskolan.

Kulturrådet beviljar för nästa läsår totalt 4,8 miljoner till kommunerna i Örebro län och nästan 23 000 elever omfattas av ansökningarna.