2018-09-12 06:00

2018-09-12 06:00

Barn lär sig av att lyckas

KRÖNIKA

Barnet har rätt att känna sig lyckat och få förutsättningar att utvecklas och det är vi vuxna runt barnet som skapar dessa förutsättningar. Förskolan har en given plats i det arbete genom sin pedagogiska verksamhet där undervisning sker på ett lustfyllt och lärande sätt. Vägledning och skapandet av lärmiljöer ger barnen möjlighet att träna och pröva sina nya erfarenheter.

Föräldrarna har det största ansvarat om sitt barn och vägleder sitt barn genom barnets utveckling och lärande. Det gör de genom att finnas där som den viktiga vuxna och kan vägleda barnet i utvecklingen. De har ett stort ansvar men också ett alldeles underbart uppdrag att vägleda sina barn genom deras utveckling.

Förutsättningar att lyckas skapar de vuxna runt barnet genom att, vägleda dem och förklara hur barnet ska göra för att lyckas. De vägleder genom att förklara och påvisa vilka olika alternativ som finns för att lyckas och de uppmärksammar och berömmer insatsen på ett neutralt sätt t.ex. genom att säga ”titta vad fint det gick att sätta på sig jackan själv”. Den vuxne kan berätta fördelarna med att lyckas genom att säga vad som är fördelarna med att lära sig - om barnet kan klä sig själv så kommer de snabbare ut på gården för att leka.

Att barn inte lär sig av att misslyckas betyder inte att barnet inte lär sig av att träna. Barn lär sig av att träna genom att prova och prova och det gör de tillsammans med vägledning och uppmuntran från den vuxne som påvisar fördelarna med den nya kunskapen.

Vi vuxna måste vara medvetna om att inget barn lär sig genom att ständigt höra om sina misslyckanden, eller genom att få konsekvenser av dem. Däremot genom uppmuntran över det som faktiskt gick bra.

Att lära sig genom träning kräver att man klarar av att misslyckas och det gör barn. De tappar inte sugen bara för att det inte går så bra. Just därför lär de sig inte av negativa konsekvenser eller tillrättavisningar. Att lära sig av att misslyckas, och att klara av att misslyckas, är alltså varandras motsatser.

Att ha ett positivt sätt att se på sitt barns utvecklig leder till mer och mer positiv respons då affekter smittar. Glädje föder glädje, det kan vara väl så utmanade att möta sitt barn som testar sin nya kunskap på vägen hem eller när man som förälder inte har tid. Där sker ett samspel mellan förälder och barn, där ett förtroende och samspel använts - som föräldern under lång tid byggt upp med sitt barn. Låt barnet få reda på varför vissa saker inte går just nu. Berätta för barnet om att du vet om barnets kunskaper och att du väntar med glädje tills den dagen ni kan prova tillsammans.

Det handlar om att skapa en begriplig värld för barnet, genom att bemöta, vägleda och respektera barnets tankar och handlingar. Skapa positiva stunder och positiva utvecklingsmöjligheter för att stärka barnet relationer och sociala kompetens.

Ge barnen förutsättningar att lyckas genom att ge dem förutsättningarna till att lyckas.

 

Föräldrarna har det största ansvarat om sitt barn och vägleder sitt barn genom barnets utveckling och lärande. Det gör de genom att finnas där som den viktiga vuxna och kan vägleda barnet i utvecklingen. De har ett stort ansvar men också ett alldeles underbart uppdrag att vägleda sina barn genom deras utveckling.

Förutsättningar att lyckas skapar de vuxna runt barnet genom att, vägleda dem och förklara hur barnet ska göra för att lyckas. De vägleder genom att förklara och påvisa vilka olika alternativ som finns för att lyckas och de uppmärksammar och berömmer insatsen på ett neutralt sätt t.ex. genom att säga ”titta vad fint det gick att sätta på sig jackan själv”. Den vuxne kan berätta fördelarna med att lyckas genom att säga vad som är fördelarna med att lära sig - om barnet kan klä sig själv så kommer de snabbare ut på gården för att leka.

Att barn inte lär sig av att misslyckas betyder inte att barnet inte lär sig av att träna. Barn lär sig av att träna genom att prova och prova och det gör de tillsammans med vägledning och uppmuntran från den vuxne som påvisar fördelarna med den nya kunskapen.

Vi vuxna måste vara medvetna om att inget barn lär sig genom att ständigt höra om sina misslyckanden, eller genom att få konsekvenser av dem. Däremot genom uppmuntran över det som faktiskt gick bra.

Att lära sig genom träning kräver att man klarar av att misslyckas och det gör barn. De tappar inte sugen bara för att det inte går så bra. Just därför lär de sig inte av negativa konsekvenser eller tillrättavisningar. Att lära sig av att misslyckas, och att klara av att misslyckas, är alltså varandras motsatser.

Att ha ett positivt sätt att se på sitt barns utvecklig leder till mer och mer positiv respons då affekter smittar. Glädje föder glädje, det kan vara väl så utmanade att möta sitt barn som testar sin nya kunskap på vägen hem eller när man som förälder inte har tid. Där sker ett samspel mellan förälder och barn, där ett förtroende och samspel använts - som föräldern under lång tid byggt upp med sitt barn. Låt barnet få reda på varför vissa saker inte går just nu. Berätta för barnet om att du vet om barnets kunskaper och att du väntar med glädje tills den dagen ni kan prova tillsammans.

Det handlar om att skapa en begriplig värld för barnet, genom att bemöta, vägleda och respektera barnets tankar och handlingar. Skapa positiva stunder och positiva utvecklingsmöjligheter för att stärka barnet relationer och sociala kompetens.

Ge barnen förutsättningar att lyckas genom att ge dem förutsättningarna till att lyckas.

 

  • Annette Gadde

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.