2018-08-11 06:00

2018-08-11 06:00

Den gyllene regeln

KRÖNIKA: PER WÄRMEGÅRD

Om några veckor är det val i Sverige.

Vi har sedan snart 100 år haft lika rösträtt för alla myndiga personer i vårt land. Nu ska vi välja företrädare för oss igen i de politiska organ som formar vår tillvaro. Jag är glad att vi har människor som ägnar sig åt politiskt arbete. Vi som så lätt kan gnälla då något är fel, har genom våra politker möjlighet att påverka, förändra och förbättra.

Under sommaren har vi i våra gudstjänster på Espenäs haft företrädare för de lokala partierna i Karlskoga. De har under fem minuter svarat på tre frågor om vad de anser är det viktigaste för vår kommun, vad kyrkorna kan bidra med i framtidsarbetet och vilket bibelord som är viktigt. Svaren har varierat och det har framkommit att partierna kommer från olika historiska bakgrunder med skilda värdegrunder. Nu ska de försöka förvalta och omsätta detta i det politiska sammanhang som blir efter valdagen i september. I gudstjänsten har vi även bett för det politiska arbetet. Vi får fortsätta att be för våra politiker och lägga vår röst på dem vi anser bäst kan företräda vår uppfattning.

Hör då politik och kristen tro ihop? Guds vilja är inte formad i ett partiprogram, men Guds vilja tar sig uttryck i hur vi människor ser och respekterar varandra. På så sätt kan vi gestalta det som är att vara människa, att följa den gyllene regeln. Den finns i Nya Testamentet, men även i andra religioners skrifter: „Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” är det formulerat i Matteusevangeliet. I Koranen uttrycks det: „Ingen av er är en troende förrän han önskar för sin broder det som han önskar för sig själv.”

Politik är att vilja, att vilja ha det så bra som det är möjligt. Det gäller oss alla, inte bara ett fåtal, min familj, oss i Karlskoga eller oss i Sverige. Utifrån den gyllene regeln bör vi inse att vi hör samman som mänsklighet och därför bör vi låta den forma vårt sätt att tänka och handla.

Kan vi då ställa krav? Vi kan uttrycka vår önskan och arbeta för att det ska förverkligas utifrån de demokratiska principer vi har i vårt land. Vi vill ha en värld som är hållbar. Det gör att vi måste se till att det vi gör idag och planerar för i morgon är sådant som gör att andra också kan ha det bra. Hur vi konkret ska finna vägar för detta får vi samtala om tillsammans. Då ser vi att politik är att vilja tillsammans. Politik handlar om kompromisser. Det är inte en grupp eller falang som driver igenom sin vilja, det är att lyssna till varandras argument och utifrån det låta det forma vad som ska beslutas. Men samtidigt också föra fram sina synpunkter som grundar sig i de olika politiska program som partierna presenterar.

Därför är min förhoppning att våra politiker ska vara lyhörda för varandra. Men samtidigt inte glömma det grundläggande i det svenska samhället: Alla människors lika värde och allas frihet att följa sin övertygelse, utan att fördenskull hindra någon annan hans eller hennes rättigheter.

Vi har sedan snart 100 år haft lika rösträtt för alla myndiga personer i vårt land. Nu ska vi välja företrädare för oss igen i de politiska organ som formar vår tillvaro. Jag är glad att vi har människor som ägnar sig åt politiskt arbete. Vi som så lätt kan gnälla då något är fel, har genom våra politker möjlighet att påverka, förändra och förbättra.

Under sommaren har vi i våra gudstjänster på Espenäs haft företrädare för de lokala partierna i Karlskoga. De har under fem minuter svarat på tre frågor om vad de anser är det viktigaste för vår kommun, vad kyrkorna kan bidra med i framtidsarbetet och vilket bibelord som är viktigt. Svaren har varierat och det har framkommit att partierna kommer från olika historiska bakgrunder med skilda värdegrunder. Nu ska de försöka förvalta och omsätta detta i det politiska sammanhang som blir efter valdagen i september. I gudstjänsten har vi även bett för det politiska arbetet. Vi får fortsätta att be för våra politiker och lägga vår röst på dem vi anser bäst kan företräda vår uppfattning.

Hör då politik och kristen tro ihop? Guds vilja är inte formad i ett partiprogram, men Guds vilja tar sig uttryck i hur vi människor ser och respekterar varandra. På så sätt kan vi gestalta det som är att vara människa, att följa den gyllene regeln. Den finns i Nya Testamentet, men även i andra religioners skrifter: „Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” är det formulerat i Matteusevangeliet. I Koranen uttrycks det: „Ingen av er är en troende förrän han önskar för sin broder det som han önskar för sig själv.”

Politik är att vilja, att vilja ha det så bra som det är möjligt. Det gäller oss alla, inte bara ett fåtal, min familj, oss i Karlskoga eller oss i Sverige. Utifrån den gyllene regeln bör vi inse att vi hör samman som mänsklighet och därför bör vi låta den forma vårt sätt att tänka och handla.

Kan vi då ställa krav? Vi kan uttrycka vår önskan och arbeta för att det ska förverkligas utifrån de demokratiska principer vi har i vårt land. Vi vill ha en värld som är hållbar. Det gör att vi måste se till att det vi gör idag och planerar för i morgon är sådant som gör att andra också kan ha det bra. Hur vi konkret ska finna vägar för detta får vi samtala om tillsammans. Då ser vi att politik är att vilja tillsammans. Politik handlar om kompromisser. Det är inte en grupp eller falang som driver igenom sin vilja, det är att lyssna till varandras argument och utifrån det låta det forma vad som ska beslutas. Men samtidigt också föra fram sina synpunkter som grundar sig i de olika politiska program som partierna presenterar.

Därför är min förhoppning att våra politiker ska vara lyhörda för varandra. Men samtidigt inte glömma det grundläggande i det svenska samhället: Alla människors lika värde och allas frihet att följa sin övertygelse, utan att fördenskull hindra någon annan hans eller hennes rättigheter.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.