2017-11-10 06:00

2017-11-10 06:00

Hembygdsbilden: Tavlan

HEMBYGDSBILDEN

Jannelund i Degerfors, lilla huset till höger kallades för Tavlan.

Vägen till vänster är början på Björneborgsvägen med kyrkogården på den vänstra sidan. Fotograf var Gustaf Sandmark och bilden togs omkring 1905. Foto från Degerfors Hembygdsförening

Vägen till vänster är början på Björneborgsvägen med kyrkogården på den vänstra sidan. Fotograf var Gustaf Sandmark och bilden togs omkring 1905. Foto från Degerfors Hembygdsförening