2017-07-07 06:00

2017-07-07 06:00

Badhytt

HEMBYGDSBILDEN

Badhytt i Skagersbrunn då det var extremt låg vattennivå i sjön Skagern.

Foto: Degerfors Hembygdsförening

Foto: Degerfors Hembygdsförening