2017-07-05 06:00

2017-07-05 06:00

Loviselund

HEMBYGDSBILDEN

Utsikt över Loviselund i Karlskoga ungefär 1906.

Till höger syns Loviselunds nya skola byggd 1903, även kallad Tegelhögen eller Tegelslottet. Skolan revs 1981.

Till höger syns Loviselunds nya skola byggd 1903, även kallad Tegelhögen eller Tegelslottet. Skolan revs 1981.