2016-09-24 06:00

2016-09-24 06:00

Att lyssna i tro

PER WÄRMEGÅRD

Sång och musik är för de flesta viktiga delar i våra liv. Vi sjunger i livets alla skiften, från födelse till livets slut. Barn trallar under lek, vi sjunger vid högtidsdagar och inte minst i samband med större idrottsevenemang ska nationalsånger sjungas.

För min del var det likadant, tills den dag då min söndagsskolefröken sa att jag inte skulle vara med då de andra barnen skulle sjunga inför vuxna. Jag var sju år och det fick till följd att jag förblev tyst hela min skoltid. Det är en erfarenhet jag delar med många, att vi fått höra att vi inte kan sjunga och det har inneburit tystnad.

För mig blev det ändå så att jag kom att sjunga då jag så småningom i övre tonåren blev ungdomsledare inom SMU, ett kyrkligt ungdomsförbund. Och sedan dess har sången ljudit också för mig.

Det har till och med hänt att jag roat mig med att skriva enkla sånger ibland. Flera har varit användbara inom ungdomsarbetet. Inför kommande söndag, som i kyrkoåret har temat „Att lyssna i tro” kom jag att tänka på en av dessa sånger:

Finns det nån som sett en tanke, som en människa har tänkt?

Finns det nån som sett en känsla, som en människa har känt?

Finns det nån som sett hur kärlek ser ut här inuti?

Jag tror inte nån har gjort det, men det finns ju, säger vi!

Att vara människa är att leva, trots att vi inte kan ha förklaringar till allt som finns omkring oss. Många fenomen sker utan att vi vet hur. Intuition kanske några kallar det, förmåga att lyssna till en inre röst säger andra. Någon kanske helt förnekar att det finns sådant som inte kan förklaras empiriskt. På söndag får vi fundera tillsammans över en av kyrkans texter om det finns något som heter evigt liv. Kyrkan har genom historien hävdat att det finns liv efter död. Kan någon bevisa det? Nej. Kan någon bevisa motsatsen? Nej, inte heller det. Det gör att vi i ödmjukhet får möta varandra i respekt för varandras olika synsätt och se att det är spännande att leva. Vi får använda vår tanke, våra känslor och förhoppningsvis också uppleva kärlek i livet.

Sång och musik är för de flesta viktiga delar i våra liv. Vi sjunger i livets alla skiften, från födelse till livets slut. Barn trallar under lek, vi sjunger vid högtidsdagar och inte minst i samband med större idrottsevenemang ska nationalsånger sjungas.

För min del var det likadant, tills den dag då min söndagsskolefröken sa att jag inte skulle vara med då de andra barnen skulle sjunga inför vuxna. Jag var sju år och det fick till följd att jag förblev tyst hela min skoltid. Det är en erfarenhet jag delar med många, att vi fått höra att vi inte kan sjunga och det har inneburit tystnad.

För mig blev det ändå så att jag kom att sjunga då jag så småningom i övre tonåren blev ungdomsledare inom SMU, ett kyrkligt ungdomsförbund. Och sedan dess har sången ljudit också för mig.

Det har till och med hänt att jag roat mig med att skriva enkla sånger ibland. Flera har varit användbara inom ungdomsarbetet. Inför kommande söndag, som i kyrkoåret har temat „Att lyssna i tro” kom jag att tänka på en av dessa sånger:

Finns det nån som sett en tanke, som en människa har tänkt?

Finns det nån som sett en känsla, som en människa har känt?

Finns det nån som sett hur kärlek ser ut här inuti?

Jag tror inte nån har gjort det, men det finns ju, säger vi!

Att vara människa är att leva, trots att vi inte kan ha förklaringar till allt som finns omkring oss. Många fenomen sker utan att vi vet hur. Intuition kanske några kallar det, förmåga att lyssna till en inre röst säger andra. Någon kanske helt förnekar att det finns sådant som inte kan förklaras empiriskt. På söndag får vi fundera tillsammans över en av kyrkans texter om det finns något som heter evigt liv. Kyrkan har genom historien hävdat att det finns liv efter död. Kan någon bevisa det? Nej. Kan någon bevisa motsatsen? Nej, inte heller det. Det gör att vi i ödmjukhet får möta varandra i respekt för varandras olika synsätt och se att det är spännande att leva. Vi får använda vår tanke, våra känslor och förhoppningsvis också uppleva kärlek i livet.