2016-05-27 06:00

2016-05-27 06:00

Hembygdsbilden 1961

HEMBYGDSBILDEN

Insamling till bygget av idrottshallen i Degerfors 1961. Foto: Degerfors Hembygdsförening

Insamling till bygget av idrottshallen i Degerfors 1961. Foto: Degerfors Hembygdsförening