2016-04-23 06:00

2016-04-23 06:00

Väktare på muren

BIRGITTA MALMBERG

Begreppet väktare på muren är gammalt. Det sträcker sig ända tillbaka till Jesaja bok i Gamla Testamentet.

Där står det att väktarna på muren inte fick tystna varken dag eller natt. Förr i tiden hade man väktare på muromgärdade borgar och fästningar, för att hålla koll så att inte fiender skulle närma sig osedda. Idag har man många olika sätt att kontrollera vad som händer. Det gäller fortfarande att skydda samhället mot både inre och yttre fiender. Det kan vara terrorister, kriminella nätverk men också fientliga stater. Det finns dock alltid en risk att övervakning blir osund. Edward Snowden avslöjade ganska nyligen en stor skandal inom NSA som gällde övervakning. Det finns en konflikt mellan säkerhet och privat frihet.

Sedan finns det andra hot att ha kontroll över, så som farliga virus och bakterier. Dessa kan bli stora hot om man inte hinner begränsa och motverka dem. Ett av de största hoten inom vården idag är resistenta bakteriestammar. Dessa kan på sikt hota hela den moderna sjukvården, om man inte kan hitta nya botemedel. Här borde kanske väktarna på muren ha ropat högre. Detta hot har man kunnat se närma sig under lång tid. Och här har inte heller de som skulle ha lyssnat på varningarna tagit sitt ansvar.

Detta var ett litet axplock av situationer där det behövs väktare på muren, som varnar för faror i tid. För att det ska vara meningsfullt måste det finnas människor som lyssnar och reagerar på varningarna. Väktarna bär inte ansvaret ensamma. För att återvända till Gamla Testamentet så står det i Hesekiels bok att Gud sökte efter människor som både ville bygga en mur, men också ställa sig i gapet för att försvara landet. Det måste finnas någon eller några som handlar. Dessa måste ha kraft och vilja att göra något åt situationen. Där har vi alla ett personligt ansvar att göra vad vi kan inom vårt eget område. Det räcker inte med att bara ropa om det farliga. Man måste också vara beredd och villig att arbeta för att motverka det onda, och hjälpa till att försvara landet.

Bibeln är inte bara tvådimensionell. Den är tredimensionell. Bibeln räknar med Gud. Därför står det om väktarna i Jesaja bok, att de skulle ropa till Herren om hjälp för landet. Och de skulle ropa både dag och natt. Därför att det var Gud som gav väktarna uppdraget att ropa. Han lyssnar både dag och natt, och han vill ge hjälp åt landet. Samma möjlighet har vi idag också. Och det är Gud som har gett oss uppdraget.

Där står det att väktarna på muren inte fick tystna varken dag eller natt. Förr i tiden hade man väktare på muromgärdade borgar och fästningar, för att hålla koll så att inte fiender skulle närma sig osedda. Idag har man många olika sätt att kontrollera vad som händer. Det gäller fortfarande att skydda samhället mot både inre och yttre fiender. Det kan vara terrorister, kriminella nätverk men också fientliga stater. Det finns dock alltid en risk att övervakning blir osund. Edward Snowden avslöjade ganska nyligen en stor skandal inom NSA som gällde övervakning. Det finns en konflikt mellan säkerhet och privat frihet.

Sedan finns det andra hot att ha kontroll över, så som farliga virus och bakterier. Dessa kan bli stora hot om man inte hinner begränsa och motverka dem. Ett av de största hoten inom vården idag är resistenta bakteriestammar. Dessa kan på sikt hota hela den moderna sjukvården, om man inte kan hitta nya botemedel. Här borde kanske väktarna på muren ha ropat högre. Detta hot har man kunnat se närma sig under lång tid. Och här har inte heller de som skulle ha lyssnat på varningarna tagit sitt ansvar.

Detta var ett litet axplock av situationer där det behövs väktare på muren, som varnar för faror i tid. För att det ska vara meningsfullt måste det finnas människor som lyssnar och reagerar på varningarna. Väktarna bär inte ansvaret ensamma. För att återvända till Gamla Testamentet så står det i Hesekiels bok att Gud sökte efter människor som både ville bygga en mur, men också ställa sig i gapet för att försvara landet. Det måste finnas någon eller några som handlar. Dessa måste ha kraft och vilja att göra något åt situationen. Där har vi alla ett personligt ansvar att göra vad vi kan inom vårt eget område. Det räcker inte med att bara ropa om det farliga. Man måste också vara beredd och villig att arbeta för att motverka det onda, och hjälpa till att försvara landet.

Bibeln är inte bara tvådimensionell. Den är tredimensionell. Bibeln räknar med Gud. Därför står det om väktarna i Jesaja bok, att de skulle ropa till Herren om hjälp för landet. Och de skulle ropa både dag och natt. Därför att det var Gud som gav väktarna uppdraget att ropa. Han lyssnar både dag och natt, och han vill ge hjälp åt landet. Samma möjlighet har vi idag också. Och det är Gud som har gett oss uppdraget.