2016-04-13 06:00

2016-04-13 06:00

Kungsvägen

HEMBYGDSBILDEN

Kungsvägen och Centralplan i Karlskoga med Aveny till vänster. Foto: Karlskoga Bergslags Hembygdsförening

Kungsvägen och Centralplan i Karlskoga med Aveny till vänster. Foto: Karlskoga Bergslags Hembygdsförening