2016-04-01 06:00

2016-04-01 06:00

1950

HEMBYGDSBILDEN

Mjölkaffären på Bruksvägen i Degerfors 1950. Foto: Degerfors Hembygdsförening

Mjölkaffären på Bruksvägen i Degerfors 1950. Foto: Degerfors Hembygdsförening