2016-01-22 06:00

2016-01-22 06:00

1976

HEMBYGDSBILDEN

Arbetarbostäder på Berget 1976.

Arbetarbostäder på Berget 1976.