2016-01-15 06:00

2016-01-15 06:00

Järnvägshotellet i Strömtorp

HEMBYGDSBILDEN

Järnvägshotellet i Strömtorp på 1900-talet.