2015-12-16 14:11

2015-12-16 14:11

Reser till Oedheim

DEGERFORS

Den 20 juli planerar Degerfors Musikkår och Letälvsgillet med flera Degerforsare, en resa med buss, till vänorten Oedheim.

Vänortsbesöket sker från den 21 juli till den 26 juli. Man kommer att fira 30 år som vänort samtidigt som Oedheims frivilliga Brandkår har 150-årsjubileum. I inbjudan skriver borgmästare Ulrich Ruoff att utöver det officiella jubileumsfirandet kommer aktiviteter och utflykter att anordnas för deltagarna för att fördjupa de kontakter som redan finns och skapa nya.

Vänortsbesöket sker från den 21 juli till den 26 juli. Man kommer att fira 30 år som vänort samtidigt som Oedheims frivilliga Brandkår har 150-årsjubileum. I inbjudan skriver borgmästare Ulrich Ruoff att utöver det officiella jubileumsfirandet kommer aktiviteter och utflykter att anordnas för deltagarna för att fördjupa de kontakter som redan finns och skapa nya.