2015-09-16 13:38

2015-09-16 13:38

Trivsel medsång och musik

DEGERFORS

Kommande söndagseftermiddag inbjuder Frälsningsarmén till Trivselträff med sång och musik i Församlingshemmet.

Medverkar gör bland annat kåren i Kristinehamn och officerarna Lotta och Per Lundell. Kåren i Degerfors är numera en utpost till Kristinehamns kår.

Medverkar gör bland annat kåren i Kristinehamn och officerarna Lotta och Per Lundell. Kåren i Degerfors är numera en utpost till Kristinehamns kår.