2015-09-08 06:00

2015-09-08 06:00

Kräftskiva 2015

DAGENS DIKT

Det blev en kräftskiva även i

år,

det är ju härligt vi är ju alla

som får.

Vi kommer alla ut för att ha en trevlig

kväll,

med mycke sång och glädje, då blir

man snäll.

Sen tar vi hutten och säger

skål,

Strax därefter kommer ett härligt

vrål,

det är en herre som tar ton med

en sång,

Då sjunger vi alla med på en

gång.

Det är så det skall

vara,

i en härlig sångarskara.

L-G B

Det blev en kräftskiva även i

år,

det är ju härligt vi är ju alla

som får.

Vi kommer alla ut för att ha en trevlig

kväll,

med mycke sång och glädje, då blir

man snäll.

Sen tar vi hutten och säger

skål,

Strax därefter kommer ett härligt

vrål,

det är en herre som tar ton med

en sång,

Då sjunger vi alla med på en

gång.

Det är så det skall

vara,

i en härlig sångarskara.

L-G B