2015-08-31 06:00

2015-08-31 06:00

Stenar

DAGENS DIKT

Hörde oljud nerifrån sjön

blev nyfiken och gick dit

gärdet lutade starkt

och där stod två hästar.


Tillsammans med några karlar

som med handkraft och långa störar

baxat upp ett antal stora stenar

upp till ytan.


Först hade stenarna frilagts

med spade och handkraft

och jorden återförts

sen kunde stenarna flyttas.


Nu kom störarna till pass igen

en i taget flyttades stenarna

upp på ”drögen”

som hästarna drog ner mot sjön.


Under högljudda skrik

med full fart

och stenarna for ner i sjön

och där ligger dom än i dag.

Folke Granath

Hörde oljud nerifrån sjön

blev nyfiken och gick dit

gärdet lutade starkt

och där stod två hästar.


Tillsammans med några karlar

som med handkraft och långa störar

baxat upp ett antal stora stenar

upp till ytan.


Först hade stenarna frilagts

med spade och handkraft

och jorden återförts

sen kunde stenarna flyttas.


Nu kom störarna till pass igen

en i taget flyttades stenarna

upp på ”drögen”

som hästarna drog ner mot sjön.


Under högljudda skrik

med full fart

och stenarna for ner i sjön

och där ligger dom än i dag.

Folke Granath