2015-08-18 14:27

2015-08-18 14:28

Kommun-rundan på cykel

DEGERFORS

Kommande söndag inbjuder Korpen till Kommunrundan som är en del i Degerforsklassikern.

Man kan välja på sträckorna 20, 45, 50 och 90 kilometer. Starten är vid Korpens kansli i Degerfors, Svartåkorset och busstorget i Åtorp. Priser kommer att lottas ut bland de startande och plaketter delas ut till alla som fullföljer loppet.

Man kan välja på sträckorna 20, 45, 50 och 90 kilometer. Starten är vid Korpens kansli i Degerfors, Svartåkorset och busstorget i Åtorp. Priser kommer att lottas ut bland de startande och plaketter delas ut till alla som fullföljer loppet.