2015-06-04 13:21

2015-06-04 13:21

Gudstjänst på Espenäs

KARLSKOGA

Nu flyttar Rävåskyrkans församling sin verksamhet till sommargården Espenäs.

I söndagens gudstjänst svarar pastor Robert Bådagård för ledning och predikan och för sången svarar familjen Boman. Det hela avslutas med servering.

I söndagens gudstjänst svarar pastor Robert Bådagård för ledning och predikan och för sången svarar familjen Boman. Det hela avslutas med servering.