2015-05-25 13:47

2015-05-25 13:47

Öppet möte hos Moderaterna

KARLSKOGA

Moderata seniorer inbjuder till ”Öppet möte” på onsdag eftermiddag.

Man möts i lokalen på Kyrkotorpsgatan. Gästtalare är Kent Malmqvist, verksamhetsledare på Poeten. Under rubriken ”Resan för ensamkommande ungdomar”, kommer Kent att berätta ur verkligen för dessa ungdomar och om arbetet på Poeten. Mötet avslutas med frågor och servering. Man avslutar sedan internt med Moderata seniorers årsmöte.

Man möts i lokalen på Kyrkotorpsgatan. Gästtalare är Kent Malmqvist, verksamhetsledare på Poeten. Under rubriken ”Resan för ensamkommande ungdomar”, kommer Kent att berätta ur verkligen för dessa ungdomar och om arbetet på Poeten. Mötet avslutas med frågor och servering. Man avslutar sedan internt med Moderata seniorers årsmöte.