2015-05-19 06:00

2015-05-19 06:00

Glädje i fantasi

DAGENS DIKT

Mulet och regn

Var finna hägn

Men i konsthall

Där i alla fall

skolan Kultur

Visar oss hur

Bilder som

Talar om

Att fantasi

Är glädje i.

Mulet och regn

Var finna hägn

Men i konsthall

Där i alla fall

skolan Kultur

Visar oss hur

Bilder som

Talar om

Att fantasi

Är glädje i.

  • Cecarr.