2015-05-18 11:02

2015-05-18 11:02

Avtackningav Krista

KARLSKOGA NOTERAT

Söndagen den 10 maj avtackades prästen Krista Riipinen.

Hon har fått ny tjänst som sjukhuspräst i Vasa i Finland.

Hon har fått ny tjänst som sjukhuspräst i Vasa i Finland.