2015-04-08 06:00

2015-04-09 08:01

Hembygdsbilden 1979

HEMBYGDSBILDEN

Gamla apoteket på Värmlandsvägen i Karlskoga. Revs i mars 1979.

Gamla apoteket på Värmlandsvägen i Karlskoga. Revs i mars 1979.