2015-04-08 11:39

2015-04-08 11:39

Årsmöte med Blå Bandet

LÄNET

En omfattande opinionsbildning och nykterhetspolitisk verksamhet under valåret 2014 redovisades när Blå Bandet i Örebro län höll sitt distriktsårsmöte i Ullsäter.

Årsmötet antog en ny verksamhetsplan för 2015/16 i vilken många av 2014 års aktiviteter återfinns. Folknykterhetens dag firas i Nora och Askersund den 14 maj med Elvis-tema med Karlskogabon Kent Lundberg. Lars-Åke Stenström omvaldes till distriktsordförande och ny ledamot i styrelsen blev Inga-Lill Nordell, Örebro. Övriga omvaldes. Avgående styrelseledamoten Lars-Erik Bergvall, Karlskoga avtackades. Efter årsmötet hölls final i Distriktskampen där ett av lagen från Södra Närke vann.

Årsmötet antog en ny verksamhetsplan för 2015/16 i vilken många av 2014 års aktiviteter återfinns. Folknykterhetens dag firas i Nora och Askersund den 14 maj med Elvis-tema med Karlskogabon Kent Lundberg. Lars-Åke Stenström omvaldes till distriktsordförande och ny ledamot i styrelsen blev Inga-Lill Nordell, Örebro. Övriga omvaldes. Avgående styrelseledamoten Lars-Erik Bergvall, Karlskoga avtackades. Efter årsmötet hölls final i Distriktskampen där ett av lagen från Södra Närke vann.