2015-03-30 10:13

2015-03-30 10:13

Situationen i Mellanöstern

KARLSKOGA

I morgon, tisdag, blir det förbönssamling med temat Situationen i Mellanöstern i Söderkyrkan.

Diakon Ann Katrin Ljungh leder samlingen och Karlstads stifts biskop Esbjörn Hagberg besöker Karlskoga för att ta del av församlingens integrationsarbete.

Biskopen kommer att informeras av kyrkoherde Pernilla Rosin och träffa flera representanter för Karlskogas integrationsarbete. Det innebär bland annat besök på Eductus, Arbetsförmedlingen, Folkhögskolan och arbetsmarknadsenheten, AME, på Karlskoga kommuns socialförvaltning.

Biskopen kommer även att besöka Söderkyrkans språkcafé och avslutningsvis medverka i en förbönssamling i Söderkyrkan för Mellanösterns folk. Biskop Hagberg har ett särskilt ansvar i biskopskollegiet för relationen med de ortodoxa kyrkorna.

Diakon Ann Katrin Ljungh leder samlingen och Karlstads stifts biskop Esbjörn Hagberg besöker Karlskoga för att ta del av församlingens integrationsarbete.

Biskopen kommer att informeras av kyrkoherde Pernilla Rosin och träffa flera representanter för Karlskogas integrationsarbete. Det innebär bland annat besök på Eductus, Arbetsförmedlingen, Folkhögskolan och arbetsmarknadsenheten, AME, på Karlskoga kommuns socialförvaltning.

Biskopen kommer även att besöka Söderkyrkans språkcafé och avslutningsvis medverka i en förbönssamling i Söderkyrkan för Mellanösterns folk. Biskop Hagberg har ett särskilt ansvar i biskopskollegiet för relationen med de ortodoxa kyrkorna.