2015-03-23 11:24

2015-03-23 11:24

USA-team i Baptistkyrkan

KARLSKOGA

På onsdag gästas Baptistkyrkan av ett team från en amerikansk bibelskola i norra Kalifornien.

Det är 26 personer av olika nationaliteter från skolan som besöker Sverige under två veckor. Baptistförsamlingens medlem Filip Nyman från Karlskoga går tredje året på skolan och är med som en av ledarna för gruppen. Skolans rektor och en av församlingens pastorer Mark Brookes, är också med vid besöket.

På eftermiddagen hålls en ledarsamling där alla ledare i regionens kyrkor och församlingar inbjuds att delta. På kvällen hålls en gudstjänst. Peter Nilsson håller i samlingarna.

Det är 26 personer av olika nationaliteter från skolan som besöker Sverige under två veckor. Baptistförsamlingens medlem Filip Nyman från Karlskoga går tredje året på skolan och är med som en av ledarna för gruppen. Skolans rektor och en av församlingens pastorer Mark Brookes, är också med vid besöket.

På eftermiddagen hålls en ledarsamling där alla ledare i regionens kyrkor och församlingar inbjuds att delta. På kvällen hålls en gudstjänst. Peter Nilsson håller i samlingarna.