2015-03-11 11:48

2015-03-11 11:48

Cafékväll i Söderkyrkan

KARLSKOGA

Under Cafékvällen i Söderkyrkan på söndag kommer Helena Sachs tillsammans med ungdomar från Olaus Petri församling i Örebro att sjunga, berätta och visa bilder från sin resa till Tanzania.

Olaus Petri församling stöder biståndsprojektet Ilemera Carpentry Centre for Orphans. Ett snickeri respektive sömmerskeskola för pojkar och flickor som blivit föräldralösa på grund av Aids.

Olaus Petri församling stöder biståndsprojektet Ilemera Carpentry Centre for Orphans. Ett snickeri respektive sömmerskeskola för pojkar och flickor som blivit föräldralösa på grund av Aids.