2015-02-23 16:08

2015-02-23 16:08

Identifiering av foton

DEGERFORS

Degerfors Hembygdsförening fortsätter även på denna veckas onsdagscafé att namnsätta och åldersbestämma foton.

Många av onsdagens foton har aldrig visats förut så alla som är intresserade är hjärtligt välkomna till ”Smältarbynninga”.

Många av onsdagens foton har aldrig visats förut så alla som är intresserade är hjärtligt välkomna till ”Smältarbynninga”.