2015-02-12 13:36

2015-02-12 13:36

Gästis öppet alla vardagar

DEGERFORS

Västergårdens dagverksamhet Gästis har under en tid provat att hålla öppet måndag till fredag.

Nu permanentar man försöksperioden.

Behovet av verksamhet alla veckans dagar har blivit påtagligt. Under 2014 har 33 personer varit inskrivna på Gästis.

För de två undersköterskor som tjänstgör på Gästis utökas tjänstgöringen med 20 procent.

Nu permanentar man försöksperioden.

Behovet av verksamhet alla veckans dagar har blivit påtagligt. Under 2014 har 33 personer varit inskrivna på Gästis.

För de två undersköterskor som tjänstgör på Gästis utökas tjänstgöringen med 20 procent.