2015-02-05 14:24

2015-02-05 14:24

Helgen i Baptistkyrkan

KARLSKOGA

På fredag kväll träffas Tonår med sina ledare.

I söndagens gudstjänst predikar församlingens tidigare ungdomsledare och nuvarande teologistudenten Robin Eklind. Han kommer även att leda sången och musik. Samlingen leds av Pertti Lindeman.

I söndagens gudstjänst predikar församlingens tidigare ungdomsledare och nuvarande teologistudenten Robin Eklind. Han kommer även att leda sången och musik. Samlingen leds av Pertti Lindeman.