2018-09-05 06:00

2018-09-05 06:00

Dags att syna bluffen

Val 2018: Akutsjukhusen och förlossningen

Samtliga partier i Karlskoga ropar nu högt och brett att de ska bevara lasarettet som fullvärdigt akutsjukhus med förlossning och beredskap dygnet runt.

Men de som styr sjukvården är inte kommunalpolitiker. Vid en valdebatt på USÖ 28/8 svarade SAMTLIGA partier i regionfullmäktige ”Nej” på frågan om de var beredda att riva upp länsklinikerna och åter decentralisera makten från Örebro till Karlskoga/Lindesberg för att dessa ska kunna fortsätta som självständiga fungerande akutsjukhus.

Man vill istället fortsätta att specialisera (dvs centralisera) verksamhet och kirurgiska ingrepp, och hänvisar till patientsäkerhet. Man vill öka New Public Management i form av ytterligare byråkratiska styr- och mätsystem för vården.

Det finns dock ingen anledning att tro att ytterligare centralisering av vården automatiskt skulle ge en ökad patientsäkerhet, snarare tvärtom – för den intresserade rekommenderar jag SvT:s ”Dokument inifrån – Den stora sjukhusstriden”, en utmärkt och lättfattlig dokumentär som visar på bristerna i argumentationen kring centralisering av sjukvård.

Karlskoga lasarett hade för inte så många år sedan kvalitetsmärkt bra och kostnadseffektiv bassjukvård, inklusive förlossning. Framgångsfaktorerna i form av lokalt starkt ledarskap, fullbemanning med kompetenta medarbetare, egen kontroll och kvalitetssäkring av hela vårdkedjan har försvunnit i och med omorganisationen till länskliniker.

Samtliga chefer sitter nu i Örebro och med all tydlighet kan vi se att det är det stora sjukhusets problem som ska lösas med hjälp av medarbetarna och resurserna från de små. Man satsar stort på att sälja vård till andra regioner och lediga luckor nattetid i operationsprogrammet på USÖ fylls t.ex. med akutpatienter som inte hinns med i Stockholm; inte länsdelssjukhusens icke betalande patienter som kan få vänta flera dygn på enkel frakturkirurgi som är undanträngd från Lindesberg.

När det lilla akutsjukhusets verksamhet centralstyrs, avlövas och nischas alltför hårt så får det kedjeeffekter som leder till sämre förutsättningar att upprätthålla den akuta vården.

Här ekar det tomt på kirurger, ortopeder och gynekologer tex. Lindesberg har också blivit av med samtliga sina överläkare på röntgen och båda sjukhusen förlorat diverse jourverksamhet.

Att det slutar ovärderliga specialistutbildade och erfarna sjuksköterskor/barnmorskor/röntgensjuksköterskor är en katastrof som bemöts med en axelryckning.

Ger man inte personalen förutsättningar att kunna göra ett bra jobb så slutar de.

En kirurg kan tex inte behålla sin kompetens för akutsjukvård på natten om hen bara får operera bråck eller åderbråck på dagen. Läkaryrkets hantverk är en färskvara och vill man behålla kompetens måste man få fortsätta jobba med det man ska kunna i skarpt läge.

Vad gäller BB så styrs ju kvinnokliniken från Örebro och där råder en total uppslutning runt agendan att lägga ner all förlossningsverksamhet i Karlskoga. Stöder man en organisation med länskliniker så kan man alltså inte samtidigt lova att BB ska finnas kvar här.

Det finns ett klassiskt sätt att lägga ner små välfungerande akutsjukhus som fungerat till 100% i alla övriga regioner som prövat.

Steg 1. Centralisera till länskliniker.

Steg 2. Begränsa kirurgin och jourverksamheten.

Steg 3. Sommarstäng förlossningen.

Steg 4. Stäng förlossningen.

Steg 5. Stäng ner akutverksamhen bit för bit.

Steg 6. Ha kvar ”sjukhuset” som ett slags stor vårdcentral som i tex Kristinehamn.

Är man riktigt hal som politiker så kan man under alla stegen säga att man vill bevara de små akutsjukhusen och under förloppet skylla processen på den personal som lämnar det sjunkande skeppet.

MEN - Ett sjukhus är inte en byggnad!

Ett akutsjukhus måste ha en akutmottagning som alltid är öppen, omedelbar tillgång till intensivvård, operationsavdelning och röntgen. Det måste finnas primärjour och bakjour inom bla. kirurgi, ortopedi, medicin, gynekologi, intensivvård och röntgen under alla dygnets timmar. Det måste finnas sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och undersköterskor som tar hand om alla patienter i behov av vård.

Det måste finnas tillräckligt många vårdplatser för att kunna lägga in de patienter som behöver slutenvård. Det måste finnas biomedicinska analytiker, vårdadministratörer och alla andra stödfunktioner.

Sedan 2012 har tjänstemän och politiker fått konsekvensanalyser om vad centraliseringen kommer innebära för Karlskoga och Lindesberg så det är inga nyheter för de inblandade även om befolkningen inte nås förrän BB sviktar eller akuten begränsas.

Gå inte på bluffen om att akutsjukvården och BB kommer finnas kvar i Karlskoga. Vi är mellan steg 3 och 4 i processen och inget av partierna i regionfullmäktige vill vända skutan. Jag har ingen lösning på detta men tycker det är fegt att föra väljarna bakom ljuset och att klarspråk behövs i debatten.

Kommunalpolitikerna i Karlskoga kommer alltså med tomma vallöften om att bevara BB och akutsjukhuset – frågor de inte äger - trots att deras partikamrater som har makten i dessa frågor för en helt motsatt politik.

Men kommunalpolitikerna lovar falskt tvärs emot det deras parti kommer göra

Tim Kvick

Tjänstledig röntgenläkare, Karlskoga lasarett.

Tidigare klinikchef på numera nedlagda sjukhuset i Säffle.

Samtliga partier i Karlskoga ropar nu högt och brett att de ska bevara lasarettet som fullvärdigt akutsjukhus med förlossning och beredskap dygnet runt.

Men de som styr sjukvården är inte kommunalpolitiker. Vid en valdebatt på USÖ 28/8 svarade SAMTLIGA partier i regionfullmäktige ”Nej” på frågan om de var beredda att riva upp länsklinikerna och åter decentralisera makten från Örebro till Karlskoga/Lindesberg för att dessa ska kunna fortsätta som självständiga fungerande akutsjukhus.

Man vill istället fortsätta att specialisera (dvs centralisera) verksamhet och kirurgiska ingrepp, och hänvisar till patientsäkerhet. Man vill öka New Public Management i form av ytterligare byråkratiska styr- och mätsystem för vården.

Det finns dock ingen anledning att tro att ytterligare centralisering av vården automatiskt skulle ge en ökad patientsäkerhet, snarare tvärtom – för den intresserade rekommenderar jag SvT:s ”Dokument inifrån – Den stora sjukhusstriden”, en utmärkt och lättfattlig dokumentär som visar på bristerna i argumentationen kring centralisering av sjukvård.

Karlskoga lasarett hade för inte så många år sedan kvalitetsmärkt bra och kostnadseffektiv bassjukvård, inklusive förlossning. Framgångsfaktorerna i form av lokalt starkt ledarskap, fullbemanning med kompetenta medarbetare, egen kontroll och kvalitetssäkring av hela vårdkedjan har försvunnit i och med omorganisationen till länskliniker.

Samtliga chefer sitter nu i Örebro och med all tydlighet kan vi se att det är det stora sjukhusets problem som ska lösas med hjälp av medarbetarna och resurserna från de små. Man satsar stort på att sälja vård till andra regioner och lediga luckor nattetid i operationsprogrammet på USÖ fylls t.ex. med akutpatienter som inte hinns med i Stockholm; inte länsdelssjukhusens icke betalande patienter som kan få vänta flera dygn på enkel frakturkirurgi som är undanträngd från Lindesberg.

När det lilla akutsjukhusets verksamhet centralstyrs, avlövas och nischas alltför hårt så får det kedjeeffekter som leder till sämre förutsättningar att upprätthålla den akuta vården.

Här ekar det tomt på kirurger, ortopeder och gynekologer tex. Lindesberg har också blivit av med samtliga sina överläkare på röntgen och båda sjukhusen förlorat diverse jourverksamhet.

Att det slutar ovärderliga specialistutbildade och erfarna sjuksköterskor/barnmorskor/röntgensjuksköterskor är en katastrof som bemöts med en axelryckning.

Ger man inte personalen förutsättningar att kunna göra ett bra jobb så slutar de.

En kirurg kan tex inte behålla sin kompetens för akutsjukvård på natten om hen bara får operera bråck eller åderbråck på dagen. Läkaryrkets hantverk är en färskvara och vill man behålla kompetens måste man få fortsätta jobba med det man ska kunna i skarpt läge.

Vad gäller BB så styrs ju kvinnokliniken från Örebro och där råder en total uppslutning runt agendan att lägga ner all förlossningsverksamhet i Karlskoga. Stöder man en organisation med länskliniker så kan man alltså inte samtidigt lova att BB ska finnas kvar här.

Det finns ett klassiskt sätt att lägga ner små välfungerande akutsjukhus som fungerat till 100% i alla övriga regioner som prövat.

Steg 1. Centralisera till länskliniker.

Steg 2. Begränsa kirurgin och jourverksamheten.

Steg 3. Sommarstäng förlossningen.

Steg 4. Stäng förlossningen.

Steg 5. Stäng ner akutverksamhen bit för bit.

Steg 6. Ha kvar ”sjukhuset” som ett slags stor vårdcentral som i tex Kristinehamn.

Är man riktigt hal som politiker så kan man under alla stegen säga att man vill bevara de små akutsjukhusen och under förloppet skylla processen på den personal som lämnar det sjunkande skeppet.

MEN - Ett sjukhus är inte en byggnad!

Ett akutsjukhus måste ha en akutmottagning som alltid är öppen, omedelbar tillgång till intensivvård, operationsavdelning och röntgen. Det måste finnas primärjour och bakjour inom bla. kirurgi, ortopedi, medicin, gynekologi, intensivvård och röntgen under alla dygnets timmar. Det måste finnas sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och undersköterskor som tar hand om alla patienter i behov av vård.

Det måste finnas tillräckligt många vårdplatser för att kunna lägga in de patienter som behöver slutenvård. Det måste finnas biomedicinska analytiker, vårdadministratörer och alla andra stödfunktioner.

Sedan 2012 har tjänstemän och politiker fått konsekvensanalyser om vad centraliseringen kommer innebära för Karlskoga och Lindesberg så det är inga nyheter för de inblandade även om befolkningen inte nås förrän BB sviktar eller akuten begränsas.

Gå inte på bluffen om att akutsjukvården och BB kommer finnas kvar i Karlskoga. Vi är mellan steg 3 och 4 i processen och inget av partierna i regionfullmäktige vill vända skutan. Jag har ingen lösning på detta men tycker det är fegt att föra väljarna bakom ljuset och att klarspråk behövs i debatten.

Kommunalpolitikerna i Karlskoga kommer alltså med tomma vallöften om att bevara BB och akutsjukhuset – frågor de inte äger - trots att deras partikamrater som har makten i dessa frågor för en helt motsatt politik.

Men kommunalpolitikerna lovar falskt tvärs emot det deras parti kommer göra

Tim Kvick

Tjänstledig röntgenläkare, Karlskoga lasarett.

Tidigare klinikchef på numera nedlagda sjukhuset i Säffle.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.