2018-08-11 06:00

2018-08-11 06:00

Prioriterar försvaret

INSÄNDARE: Vi vill stärka det svenska samhället

Valet 2018

Den moderata kommitteen i Riksdagens försvarsutskott besökte i början av veckan Karlskoga, inte utan anledning. Vi moderater går till val på att säkra och prioritera samhällets grundläggande samhälls- och välfärdsfunktioner. Sveriges försvar är ett högt prioriterat område. Omvärldsförändringarna sker snabbt och förmågan att värna landets gränser, våra lagar och vårt fria och demokratiska samhälle, är grunden för vår trygghet och säkerhet. Därför är det svenska försvaret och de förmågor det svenska försvaret har, prioriterat i vår politik.

I Karlskoga finns unika kompetenser inom försvarsindustrin. Kompetenser det tar lång tid att utveckla, här finns en historia och en kultur sedan århundranden tillbaka, som byggt det som idag är världsledande industri. Det är också härifrån som mycket av det material försvaret behöver förstärkas med under lång tid tillbaka kommer att tillverkas. Karlskoga är på många sätt världsunikt och vi är tacksamma att man trots det stålbad den svenska försvarsindustrin genomgått de senaste tjugo åren fortfarande lyckats behålla kompetens och styrka att kunna öka sin tillverkning. Då vi nu prioriterar försvaret och tillför medel till materialanskaffning, är det en stor fördel att säkra leverantörer finns till inom landet. I vår budget vill vi under den närmaste tioårsperioden öka resurserna till försvaret till två procent av BNP. Två procent är också den nivå man i NATO-gemenskapen satt som mål för de nationella försvaren.

Under vårt besök i Karlskoga passade vi också på att besöka räddningstjänsten. En räddningstjänst som inte minst denna sommar satts på hårda prov till följd av den varma sommaren och de frekventa bränderna. För oss är också räddningstjänsterna och till gång till resurser för dem grunden i vårt välfärdssamhälle. Vi ser att förstärkningar behöver göras i det svenska totalförsvaret, både personellt men också på materialsidan. Hur man på bästa sätt både övervakar stora områden från luften och hur man snabbt angriper en funnen brand är en del av totalförsvaret som måste värnas och förstärkas.

Med vår politik vill vi stärka det svenska samhället, både vad avser den inre säkerheten men också vår förmåga att försvar oss mot yttre hot. Karlskoga har här haft en nyckelroll och kommer att fortsätta att vara en viktig del av styrkan i det svenska försvaret.

Hans Wallmark (m)

Försvarspolitisk Talesperson

Beatrice Ask (m)

Talesperson Civilförsvar

Jan R Andersson (m)

Ledamot Försvarsutskottet

Lotta Olsson (m)

Ledamot Försvarsutskottet

Riksdagsledamot Örebro Län

Den moderata kommitteen i Riksdagens försvarsutskott besökte i början av veckan Karlskoga, inte utan anledning. Vi moderater går till val på att säkra och prioritera samhällets grundläggande samhälls- och välfärdsfunktioner. Sveriges försvar är ett högt prioriterat område. Omvärldsförändringarna sker snabbt och förmågan att värna landets gränser, våra lagar och vårt fria och demokratiska samhälle, är grunden för vår trygghet och säkerhet. Därför är det svenska försvaret och de förmågor det svenska försvaret har, prioriterat i vår politik.

I Karlskoga finns unika kompetenser inom försvarsindustrin. Kompetenser det tar lång tid att utveckla, här finns en historia och en kultur sedan århundranden tillbaka, som byggt det som idag är världsledande industri. Det är också härifrån som mycket av det material försvaret behöver förstärkas med under lång tid tillbaka kommer att tillverkas. Karlskoga är på många sätt världsunikt och vi är tacksamma att man trots det stålbad den svenska försvarsindustrin genomgått de senaste tjugo åren fortfarande lyckats behålla kompetens och styrka att kunna öka sin tillverkning. Då vi nu prioriterar försvaret och tillför medel till materialanskaffning, är det en stor fördel att säkra leverantörer finns till inom landet. I vår budget vill vi under den närmaste tioårsperioden öka resurserna till försvaret till två procent av BNP. Två procent är också den nivå man i NATO-gemenskapen satt som mål för de nationella försvaren.

Under vårt besök i Karlskoga passade vi också på att besöka räddningstjänsten. En räddningstjänst som inte minst denna sommar satts på hårda prov till följd av den varma sommaren och de frekventa bränderna. För oss är också räddningstjänsterna och till gång till resurser för dem grunden i vårt välfärdssamhälle. Vi ser att förstärkningar behöver göras i det svenska totalförsvaret, både personellt men också på materialsidan. Hur man på bästa sätt både övervakar stora områden från luften och hur man snabbt angriper en funnen brand är en del av totalförsvaret som måste värnas och förstärkas.

Med vår politik vill vi stärka det svenska samhället, både vad avser den inre säkerheten men också vår förmåga att försvar oss mot yttre hot. Karlskoga har här haft en nyckelroll och kommer att fortsätta att vara en viktig del av styrkan i det svenska försvaret.

Hans Wallmark (m)

Försvarspolitisk Talesperson

Beatrice Ask (m)

Talesperson Civilförsvar

Jan R Andersson (m)

Ledamot Försvarsutskottet

Lotta Olsson (m)

Ledamot Försvarsutskottet

Riksdagsledamot Örebro Län

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.