2018-07-11 06:00

2018-07-11 07:51

Kontrollera era vallöften

Politik: Ger luddiga löften utan finansiering

Socialdemokraterna i Degerfors har publicerat valmaterial, man kan bland annat hitta texter på deras Facebook-sida.

Tur för dem att de är tidigt ute, då det finns all anledning att redigera texten innan valet, ta bort olagliga förslag och förklara en hel del...

Inledningsvis står det i ett dokument att (S) i Degerfors ”har höga ambitioner”. Då borde man börja med att kontrollera sina vallöften!

”Västergården en del av äldres trygghet”

(S) i Degerfors vill öppna kafé och lunchservering i Västergården.

• Går man in på Konkurrensverkets hemsida, finns där förklaring till varför detta förslag är en omöjlighet - det är faktiskt olagligt, då det påverkar konkurrensen på marknaden.

Kommunen kan inte bedriva konkurrerande verksamheter med skattemedel och t ex erbjuda subventionerade måltider för personer, som ej har rätt till bistånd.

Man nämner däremot inte det positiva förslaget, att socialnämnden redan gett tjänstemännen ett utredningsuppdrag att titta på ”Kumlamodellen”, för att ordna varierande aktiviteter på Västergården.

”Alla barn har rätt till en bra utbildning”

Under denna rubrik skriver (S) en rad honnörsord, som säkerligen alla partier kan ställa upp bakom. Sådant brukar betecknas floskler, då de egentligen inte säger någonting.

MEN. Då (S) skriver ”Vi vill utveckla tvålärarsystemet” börjar det bli intressant! För man har bestämt glömt att inflika informationen ”som Vänsterpartiet har infört”?

Om man uttrycker sig som (S) gör, verkar man försöka inbilla väljarna att det är de som prioriterat den kvalitetshöjningen i de lägre årskurserna.

Så är inte fallet, trots alla de tidigare åren vid makten.

HUR vill man då ”utveckla” vänsterns initiativ? Det beskrivs inte, och ej heller hur man ska finansiera detta.

• I åratal har Socialdemokraterna i Degerfors yrkat bifall till de budgetar Vänsterpartiet lagt. Den senaste alldeles nyss, 4 juni, då budgetramarna för 2019 togs.

Samtidigt anser man att överskottet är för litet och borde vara större!

Ställer man krav på skattehöjningar? Nej.

Vill man ha en annan fördelning av kommunens kostnader? Nej.

• Något som ej heller nämns är HUR MÅNGA SKOLOR ska finnas kvar? Kommer man att fortsätta driva linjen att bygga en centralt belägen skola?

Vilka skolor kommer då att finnas kvar?

Hur ser framtiden ut för skolorna i Svartå, Åtorp och på Bruket och Parken – samt den ”ständigt sjunkande Strömtorpsskolan”?

”Bra arbetsmiljö i kommunen”.

Även här radas allmängiltiga förslag upp.

Dessutom: ”Heltidstjänster en norm”. Vill man här lura i väljarna att inget görs? Det är ju redan på gång!

De vackra orden om att ”minska delade turer och att införa friskvård” förklaras inte heller för väljarna hur man ska genomföra, inom den budget som socialdemokraterna redan har godkänt.

Sammanfattningsvis: Man kommer med olagliga förslag, försöker sno åt sig äran, ger luddiga löften utan finansiering, slår in redan öppna dörrar samt mörkar totalt om den viktiga frågan om vilka skolor som ska finnas kvar i kommunen om socialdemokraterna i Degerfors får bestämma.

Stina Borjo (V)Degerfors

Socialdemokraterna i Degerfors har publicerat valmaterial, man kan bland annat hitta texter på deras Facebook-sida.

Tur för dem att de är tidigt ute, då det finns all anledning att redigera texten innan valet, ta bort olagliga förslag och förklara en hel del...

Inledningsvis står det i ett dokument att (S) i Degerfors ”har höga ambitioner”. Då borde man börja med att kontrollera sina vallöften!

”Västergården en del av äldres trygghet”

(S) i Degerfors vill öppna kafé och lunchservering i Västergården.

• Går man in på Konkurrensverkets hemsida, finns där förklaring till varför detta förslag är en omöjlighet - det är faktiskt olagligt, då det påverkar konkurrensen på marknaden.

Kommunen kan inte bedriva konkurrerande verksamheter med skattemedel och t ex erbjuda subventionerade måltider för personer, som ej har rätt till bistånd.

Man nämner däremot inte det positiva förslaget, att socialnämnden redan gett tjänstemännen ett utredningsuppdrag att titta på ”Kumlamodellen”, för att ordna varierande aktiviteter på Västergården.

”Alla barn har rätt till en bra utbildning”

Under denna rubrik skriver (S) en rad honnörsord, som säkerligen alla partier kan ställa upp bakom. Sådant brukar betecknas floskler, då de egentligen inte säger någonting.

MEN. Då (S) skriver ”Vi vill utveckla tvålärarsystemet” börjar det bli intressant! För man har bestämt glömt att inflika informationen ”som Vänsterpartiet har infört”?

Om man uttrycker sig som (S) gör, verkar man försöka inbilla väljarna att det är de som prioriterat den kvalitetshöjningen i de lägre årskurserna.

Så är inte fallet, trots alla de tidigare åren vid makten.

HUR vill man då ”utveckla” vänsterns initiativ? Det beskrivs inte, och ej heller hur man ska finansiera detta.

• I åratal har Socialdemokraterna i Degerfors yrkat bifall till de budgetar Vänsterpartiet lagt. Den senaste alldeles nyss, 4 juni, då budgetramarna för 2019 togs.

Samtidigt anser man att överskottet är för litet och borde vara större!

Ställer man krav på skattehöjningar? Nej.

Vill man ha en annan fördelning av kommunens kostnader? Nej.

• Något som ej heller nämns är HUR MÅNGA SKOLOR ska finnas kvar? Kommer man att fortsätta driva linjen att bygga en centralt belägen skola?

Vilka skolor kommer då att finnas kvar?

Hur ser framtiden ut för skolorna i Svartå, Åtorp och på Bruket och Parken – samt den ”ständigt sjunkande Strömtorpsskolan”?

”Bra arbetsmiljö i kommunen”.

Även här radas allmängiltiga förslag upp.

Dessutom: ”Heltidstjänster en norm”. Vill man här lura i väljarna att inget görs? Det är ju redan på gång!

De vackra orden om att ”minska delade turer och att införa friskvård” förklaras inte heller för väljarna hur man ska genomföra, inom den budget som socialdemokraterna redan har godkänt.

Sammanfattningsvis: Man kommer med olagliga förslag, försöker sno åt sig äran, ger luddiga löften utan finansiering, slår in redan öppna dörrar samt mörkar totalt om den viktiga frågan om vilka skolor som ska finnas kvar i kommunen om socialdemokraterna i Degerfors får bestämma.

Stina Borjo (V)Degerfors

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.