2018-07-10 06:00

2018-07-10 09:20

Ungdom ska vara framtidstro, inte ångest!

Politik: Det handlar också om "hållbara" människor

Tiden i livet där vi ska byggas starka, har blivit en tid när för många mår dåligt.

Det är en trend som vi måste bryta - nu!

Miljöpartiet vill:

• satsa på elevhälsa och familjecentraler

• minska ojämlikheten mellan skolor

• skapa en köfri barn och ungdomspsykiatri

• ha fler psykologer på vårdcentraler

• väcka ungas framtidstro!

Ungdom är för de flesta framtidstro och drömmar. Men, alltför många unga behandlas för depression eller ångest. Det är 190 000 ungdomar i landet. Det handlar om cirka 8 procent av de unga killarna, och 10-15 procent om unga tjejer i vår region. Dessutom vet vi att den här ohälsan är ojämlikt fördelat i länet .Socialstyrelsens prognos är att ökningen kommer att fortsätta. Det är oklart vad ökningen beror på, men man hänvisar till ungas livsvillkor.

Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta ungdomarna i Region Örebro län mår bra, de trivs i skolan, har kompisar och ser ljust på framtiden. Men, undersökningen „Liv och hälsa ung” visar också att de som mår sämre är mer ensamma, har sämre relation till sina föräldrar, sover sämre, rör sig mindre. Det finns ett starkt samband mellan hur man beskriver sin hälsa och hur man ser på framtiden. Hela samhället behöver främja alla ungas hälsa och framtidstro. Hur ska vi göra det?

Ett sätt att välja vad vi ska göra för att bryta den här trenden är att lyssna unga själva. Unga vill ha närvarande vuxna och lära sig mer om psykosocial hälsa i skolan. De vill ha en aktiv elevhälsa som är närvarande och kan samordna den hjälp man behöver i resten av vården, enligt rapporten „Ungas beställning till samhället 2.0”. Unga vill prata om utmaningarna i livet med stress och bristande självkänsla - låt oss ge det stödet unga själva vill ha! En mer jämlik skola är garanten för att alla unga får samma villkor att vända ångest till framtidstro.

Miljöpartiet vill bryta trenden med psykisk ohälsa genom att se till att färre behöver vård. För att främja hälsa hos barn, unga och familjer vill vi öka de tidigaste insatserna hos barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler, hos socialtjänst, samt i förskola och skola. Familjer som behöver det ska alltid kunna få hjälp. Vi vill hellre se fler psykologer på vårdcentralerna än fler miljoner till en flygplats som aldrig blir lönsam. Vi behöver också - steg för steg - få en köfri barn- och ungdomspsykiatri. Det är en utmaning, men det enda rimliga är att unga som mår dåligt får den vård de behöver - när de behöver den.

För oss gröna är hållbarhet mer än luften vi andas, vattnet vi dricker, fiskarna i havet och djuren i skogen. Det handlar också om hållbara människor. Vi går till val på att alla unga ska känna framtidstro – och växa upp till hållbara människor, på en hållbar planet!

Jonas Eriksson (MP), riksdagsledamotCamilla Hansén (MP), regionfullmäktigeledamot

 

Det är en trend som vi måste bryta - nu!

Miljöpartiet vill:

• satsa på elevhälsa och familjecentraler

• minska ojämlikheten mellan skolor

• skapa en köfri barn och ungdomspsykiatri

• ha fler psykologer på vårdcentraler

• väcka ungas framtidstro!

Ungdom är för de flesta framtidstro och drömmar. Men, alltför många unga behandlas för depression eller ångest. Det är 190 000 ungdomar i landet. Det handlar om cirka 8 procent av de unga killarna, och 10-15 procent om unga tjejer i vår region. Dessutom vet vi att den här ohälsan är ojämlikt fördelat i länet .Socialstyrelsens prognos är att ökningen kommer att fortsätta. Det är oklart vad ökningen beror på, men man hänvisar till ungas livsvillkor.

Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta ungdomarna i Region Örebro län mår bra, de trivs i skolan, har kompisar och ser ljust på framtiden. Men, undersökningen „Liv och hälsa ung” visar också att de som mår sämre är mer ensamma, har sämre relation till sina föräldrar, sover sämre, rör sig mindre. Det finns ett starkt samband mellan hur man beskriver sin hälsa och hur man ser på framtiden. Hela samhället behöver främja alla ungas hälsa och framtidstro. Hur ska vi göra det?

Ett sätt att välja vad vi ska göra för att bryta den här trenden är att lyssna unga själva. Unga vill ha närvarande vuxna och lära sig mer om psykosocial hälsa i skolan. De vill ha en aktiv elevhälsa som är närvarande och kan samordna den hjälp man behöver i resten av vården, enligt rapporten „Ungas beställning till samhället 2.0”. Unga vill prata om utmaningarna i livet med stress och bristande självkänsla - låt oss ge det stödet unga själva vill ha! En mer jämlik skola är garanten för att alla unga får samma villkor att vända ångest till framtidstro.

Miljöpartiet vill bryta trenden med psykisk ohälsa genom att se till att färre behöver vård. För att främja hälsa hos barn, unga och familjer vill vi öka de tidigaste insatserna hos barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler, hos socialtjänst, samt i förskola och skola. Familjer som behöver det ska alltid kunna få hjälp. Vi vill hellre se fler psykologer på vårdcentralerna än fler miljoner till en flygplats som aldrig blir lönsam. Vi behöver också - steg för steg - få en köfri barn- och ungdomspsykiatri. Det är en utmaning, men det enda rimliga är att unga som mår dåligt får den vård de behöver - när de behöver den.

För oss gröna är hållbarhet mer än luften vi andas, vattnet vi dricker, fiskarna i havet och djuren i skogen. Det handlar också om hållbara människor. Vi går till val på att alla unga ska känna framtidstro – och växa upp till hållbara människor, på en hållbar planet!

Jonas Eriksson (MP), riksdagsledamotCamilla Hansén (MP), regionfullmäktigeledamot

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.