2018-05-18 06:00

2018-05-18 06:00

KD missar målet

Insynsplatser: Degerforsvänstern vill inte ge fribrev till politiken

Under en längre tid har det pågått en organisationsöversyn angående den framtida politiska organisationen i Degerfors. Utifrån ett tjänstepersonsunderlag har samtliga politiska partier fått en demokratisk möjlighet att framföra sina synpunkter genom remissvar. Utifrån dessa har ett nytt förslag tagits fram i nio punkter, som återremitterades på det senaste kommunstyrelsemötet på grund av att Socialdemokraterna vid sittande bord yrkade på eget förslag med stöd från Centerpartiet. Det fanns nämligen ingen möjlighet att på sittande möte överblicka konsekvenserna av (S)-förslaget vare sig organisatoriskt eller ekonomiskt.

Degerforsvänstern finner det fullt rimligt att kunna göra förändringar även vad gäller den politiska organisationen! Vi vill inte ge fribrev till politiken när alla andra verksamheter ses över för att bli mer kostnadseffektiva. Därför vill vi minska ner antalet ledamöter i tre nämnder. Kommunfullmäktiges ledamöter minskade i antal från 41 till 31 ledamöter inför 2014 års val. Vi vill också maximera den totala kommunalrådstiden till 2,9 sysselsättningsgrad. Dessutom vill vi avskaffa systemet med insynsplatser i kommunstyrelsen. Det senare infördes 2004 och innebär att de partier i kommunfullmäktige, som inte fått tillräckligt med röster i valet för att ta plats i kommunstyrelsen, ändå får rätt att närvara. Det systemet kostar i form av sammanträdesarvoden, men främst ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Degerforsvänstern vill istället att partier, som saknar kommunalrådstid, tilldelas ett arvoderat gruppledarskap.

Med anledning av detta har Jan Johansson, (KD), gått till våldsam attack i sociala medier och i insändare i lokalpressen. Han svingar vilt och kommer med grova anklagelser som: ”Demokratin dödas av Degerforsvänstern”, ”demokratin sakta förminskas och förmultnas”, ”Demokratin ska värnas, inte våldtas”, ”Demokratin i Degerfors ska inte dödas, den ska leva, alltså inte dödas av Degerforsvänstern”.

Vi häpnar över detta lågvattenmärke i den lokala politiska debatten! Det finns massor av kommuner, som uppenbart inte styrs av Vänsterpartiet, som saknar insynsplatser. Menar Johansson och övrig opposition att dessa kommuner är odemokratiska och att demokratin dödats/våldtagits?!

Vi menar att politiker ska fatta beslut. För att komma i position att göra detta behöver partier få politiskt förtroende genom röster i allmänna val. Systemet är enkelt: ju fler röster desto fler platser i kommunfullmäktige och i olika nämnder/styrelser. När det gäller det senare kan partier om så önskas samarbeta vid fördelningen av platser. Nu skriks det över att insynen och demokratin hotas om dessa insynsplatser tas bort, vilket är nonsens. Alla partier med ledamöter i kommunfullmäktige har fortsatt möjlighet till insyn via offentliga handlingar, t.ex. kallelser, underlag och protokoll. Dessutom har även oppositionen full tillgång till den sakkunskap som våra kompetenta tjänstepersoner besitter i kommunens olika förvaltningar. Men om man inte orkar fråga får man heller inga svar...

Och frågan måste ställas: med vilken rätt ska politiker tillhörande partier med svagt väljarstöd, som inte ger platser i kommunstyrelsen, kunna delta på sammanträden och driva en politisk linje i syfte att påverka beslut, som de sedan inte beslutar om eller tar ansvar för?

(KD):s Jan Johansson verkar redan gett upp hoppet om att få ökat väljarstöd i höstens val. Det känner vi oss inte sorgsna för.

Peter Pedersen

Anita Bohlin-Neuman

Kim Bäckström

samtliga kommunalråd (V)

Under en längre tid har det pågått en organisationsöversyn angående den framtida politiska organisationen i Degerfors. Utifrån ett tjänstepersonsunderlag har samtliga politiska partier fått en demokratisk möjlighet att framföra sina synpunkter genom remissvar. Utifrån dessa har ett nytt förslag tagits fram i nio punkter, som återremitterades på det senaste kommunstyrelsemötet på grund av att Socialdemokraterna vid sittande bord yrkade på eget förslag med stöd från Centerpartiet. Det fanns nämligen ingen möjlighet att på sittande möte överblicka konsekvenserna av (S)-förslaget vare sig organisatoriskt eller ekonomiskt.

Degerforsvänstern finner det fullt rimligt att kunna göra förändringar även vad gäller den politiska organisationen! Vi vill inte ge fribrev till politiken när alla andra verksamheter ses över för att bli mer kostnadseffektiva. Därför vill vi minska ner antalet ledamöter i tre nämnder. Kommunfullmäktiges ledamöter minskade i antal från 41 till 31 ledamöter inför 2014 års val. Vi vill också maximera den totala kommunalrådstiden till 2,9 sysselsättningsgrad. Dessutom vill vi avskaffa systemet med insynsplatser i kommunstyrelsen. Det senare infördes 2004 och innebär att de partier i kommunfullmäktige, som inte fått tillräckligt med röster i valet för att ta plats i kommunstyrelsen, ändå får rätt att närvara. Det systemet kostar i form av sammanträdesarvoden, men främst ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Degerforsvänstern vill istället att partier, som saknar kommunalrådstid, tilldelas ett arvoderat gruppledarskap.

Med anledning av detta har Jan Johansson, (KD), gått till våldsam attack i sociala medier och i insändare i lokalpressen. Han svingar vilt och kommer med grova anklagelser som: ”Demokratin dödas av Degerforsvänstern”, ”demokratin sakta förminskas och förmultnas”, ”Demokratin ska värnas, inte våldtas”, ”Demokratin i Degerfors ska inte dödas, den ska leva, alltså inte dödas av Degerforsvänstern”.

Vi häpnar över detta lågvattenmärke i den lokala politiska debatten! Det finns massor av kommuner, som uppenbart inte styrs av Vänsterpartiet, som saknar insynsplatser. Menar Johansson och övrig opposition att dessa kommuner är odemokratiska och att demokratin dödats/våldtagits?!

Vi menar att politiker ska fatta beslut. För att komma i position att göra detta behöver partier få politiskt förtroende genom röster i allmänna val. Systemet är enkelt: ju fler röster desto fler platser i kommunfullmäktige och i olika nämnder/styrelser. När det gäller det senare kan partier om så önskas samarbeta vid fördelningen av platser. Nu skriks det över att insynen och demokratin hotas om dessa insynsplatser tas bort, vilket är nonsens. Alla partier med ledamöter i kommunfullmäktige har fortsatt möjlighet till insyn via offentliga handlingar, t.ex. kallelser, underlag och protokoll. Dessutom har även oppositionen full tillgång till den sakkunskap som våra kompetenta tjänstepersoner besitter i kommunens olika förvaltningar. Men om man inte orkar fråga får man heller inga svar...

Och frågan måste ställas: med vilken rätt ska politiker tillhörande partier med svagt väljarstöd, som inte ger platser i kommunstyrelsen, kunna delta på sammanträden och driva en politisk linje i syfte att påverka beslut, som de sedan inte beslutar om eller tar ansvar för?

(KD):s Jan Johansson verkar redan gett upp hoppet om att få ökat väljarstöd i höstens val. Det känner vi oss inte sorgsna för.

Peter Pedersen

Anita Bohlin-Neuman

Kim Bäckström

samtliga kommunalråd (V)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.