2018-05-17 06:00

2018-05-17 06:00

Handlar om resurser

Utbildning: Lita på rektorer och skolförvaltning!

Det är glädjande att även M, C och KD säger att man vill öka anslagen till Karlskogas grundskolor. Något märkligt är det dock att Tony Ring (M) ställer upp ett villkor som kan tolkas som att han inte litar på att skolförvaltningen och rektorerna kommer att göra rätt prioriteringar: ”För att det ska vara någon mening med en resursförstärkning till skolan måste det finnas en ny idé, ett alternativ. Att bara göra mer av det som inte fungerar hjälper inte.” (KT/KK 14 maj).

Vi är helt säkert överens om att kunskapsresultateten är alldeles för dåliga, både nationellt och i synnerhet i Karlskoga. Vi är också överens om att förbättringsarbetet handlar om mycket annat än bara att öka resurserna. Men det är en felaktig uppfattning att det arbete som utförs i Karlskogas skolor ”inte fungerar”, om nu detta är vad Ring menar. Karlskogas skolor delar många av den svenska skolans brister och utmaningar, men de analyser som har gjorts visar att våra skolor i jämförelse med andra kommuner använder sina alltför begränsade resurser förhållandevis väl.

Som Barn- och utbildningsplanen framhåller krävs för att vi ska lyckas i Karlskogas skolor bland annat mer lärartid per elev. Lärarna behöver även mer tid för kompetensutveckling, både för att delta i de ”lyft”-satsningar i olika ämnen som visat sig vara mycket framgångsrika och för att utveckla kollegialt lärandesamarbete. Det behövs även mer insatser av elevhälsan och annan personal, bl a för att kunna göra tidiga insatser. Allt detta handlar ytterst om resursutrymme.

Listor över specifika insatser som behövs har i omgångar tagits fram av Barn- och utbildningsnämnden (december 2016) och skolchefen (oktober 2018). Just nu pågår skolförvaltningens arbete inför nästa års budget för fullt. Nämnden kommer på sitt junimöte närmare precisera sitt äskande inför 2019 på grundval av det arbete som nu görs på skolorna underledning av skolförvaltningen.

Lars Hultkrantz (L)

Det är glädjande att även M, C och KD säger att man vill öka anslagen till Karlskogas grundskolor. Något märkligt är det dock att Tony Ring (M) ställer upp ett villkor som kan tolkas som att han inte litar på att skolförvaltningen och rektorerna kommer att göra rätt prioriteringar: ”För att det ska vara någon mening med en resursförstärkning till skolan måste det finnas en ny idé, ett alternativ. Att bara göra mer av det som inte fungerar hjälper inte.” (KT/KK 14 maj).

Vi är helt säkert överens om att kunskapsresultateten är alldeles för dåliga, både nationellt och i synnerhet i Karlskoga. Vi är också överens om att förbättringsarbetet handlar om mycket annat än bara att öka resurserna. Men det är en felaktig uppfattning att det arbete som utförs i Karlskogas skolor ”inte fungerar”, om nu detta är vad Ring menar. Karlskogas skolor delar många av den svenska skolans brister och utmaningar, men de analyser som har gjorts visar att våra skolor i jämförelse med andra kommuner använder sina alltför begränsade resurser förhållandevis väl.

Som Barn- och utbildningsplanen framhåller krävs för att vi ska lyckas i Karlskogas skolor bland annat mer lärartid per elev. Lärarna behöver även mer tid för kompetensutveckling, både för att delta i de ”lyft”-satsningar i olika ämnen som visat sig vara mycket framgångsrika och för att utveckla kollegialt lärandesamarbete. Det behövs även mer insatser av elevhälsan och annan personal, bl a för att kunna göra tidiga insatser. Allt detta handlar ytterst om resursutrymme.

Listor över specifika insatser som behövs har i omgångar tagits fram av Barn- och utbildningsnämnden (december 2016) och skolchefen (oktober 2018). Just nu pågår skolförvaltningens arbete inför nästa års budget för fullt. Nämnden kommer på sitt junimöte närmare precisera sitt äskande inför 2019 på grundval av det arbete som nu görs på skolorna underledning av skolförvaltningen.

Lars Hultkrantz (L)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.