2018-03-14 06:00

2018-03-14 06:00

Vi värnar enskildas väl

Omsorg: Svar på insändare från Linda Brunzell och Anna Nordqvist

Tack för era synpunkter från moderat håll på mina uttalanden i artikeln den 3 mars. Det ger mig tillfälle att kunna förklara ytterligare vad jag menar.

Ert svar visar att ni tyvärr missuppfattat ett par olika förhållanden. Dels är mina svar generella. De utgår inte från ett enskilt ärende. När jag säger att vi har lättare för att tillgodose sammansatta och komplicerade behov i ett boende är det ett generellt uttalande och inte riktat mot någon enskild person. Jag har inte rätt att uttala mig i ett enskilt ärende. Dels finns sekretess som hindrar detta och dels kan jag inte som förvaltningschef sätta mig över handläggningen i enskilda ärenden.

Dels är mitt uttalande inte alls utifrån med alternativen boende kontra personlig assistans enligt LSS. Jag förstår att rubriken på artikeln kan leda till slutsatsen att detta handlar om ett sådant ärende. Mitt uttalande gäller i förhållande till insatser enligt socialtjänstlagen i form av boendestöd eller hemtjänst. Enligt socialtjänstlagen kan avvägande av lämplighet i olika former av insatser göras. Ett beslut kan hänvisa till att ”behovet kan tillgodoses på annat sätt” exempelvis i form av erbjudande av boende. I LSS kan inte motsvarande avvägning göras eftersom personen har en starkare rätt att helt fritt avgöra insats och också utförare av assistansbeslut. Här är vi fullt medvetna om vad lagen föreskriver och efterlever den till fullo.

Självklart gör vi som kommun det vi kan för att få alla insatser att fungera så väl som möjligt. Vår personal och ansvariga chefer gör oftast mer än vad vi kan begära för att behov hos enskilda ska kunna tillgodoses så långt som möjligt. Ibland går vi långt utöver anslagen budget för att värna om enskildas väl vilket också framgår av årets bokslut. Jag tror jag framförde detta till reportern som ringde men är inte säker på att det framgick så tydligt i artikeln.

Ni tar också upp nattbemanningen på Muttern i er artikel. Beslutet om indragning av denna fattades i samband med budgeten för 2018 med en lång förberedande beredning i socialnämnden och kommunstyrelsen. Mig veterlig fanns inga alternativa yrkanden i den frågan under hela processen. Muttern är ett stödboende. Där finns inte krav på bemanning dygnet om. För att kunna bo i denna boendeform måste man vara så pass självständig att man klarar att det nattetid blir kommunens nattpatrull som får svara för den tillsyn eller insatser som krävs.

Ingmar Ångman

Socialchef Degerfors kommun

Tack för era synpunkter från moderat håll på mina uttalanden i artikeln den 3 mars. Det ger mig tillfälle att kunna förklara ytterligare vad jag menar.

Ert svar visar att ni tyvärr missuppfattat ett par olika förhållanden. Dels är mina svar generella. De utgår inte från ett enskilt ärende. När jag säger att vi har lättare för att tillgodose sammansatta och komplicerade behov i ett boende är det ett generellt uttalande och inte riktat mot någon enskild person. Jag har inte rätt att uttala mig i ett enskilt ärende. Dels finns sekretess som hindrar detta och dels kan jag inte som förvaltningschef sätta mig över handläggningen i enskilda ärenden.

Dels är mitt uttalande inte alls utifrån med alternativen boende kontra personlig assistans enligt LSS. Jag förstår att rubriken på artikeln kan leda till slutsatsen att detta handlar om ett sådant ärende. Mitt uttalande gäller i förhållande till insatser enligt socialtjänstlagen i form av boendestöd eller hemtjänst. Enligt socialtjänstlagen kan avvägande av lämplighet i olika former av insatser göras. Ett beslut kan hänvisa till att ”behovet kan tillgodoses på annat sätt” exempelvis i form av erbjudande av boende. I LSS kan inte motsvarande avvägning göras eftersom personen har en starkare rätt att helt fritt avgöra insats och också utförare av assistansbeslut. Här är vi fullt medvetna om vad lagen föreskriver och efterlever den till fullo.

Självklart gör vi som kommun det vi kan för att få alla insatser att fungera så väl som möjligt. Vår personal och ansvariga chefer gör oftast mer än vad vi kan begära för att behov hos enskilda ska kunna tillgodoses så långt som möjligt. Ibland går vi långt utöver anslagen budget för att värna om enskildas väl vilket också framgår av årets bokslut. Jag tror jag framförde detta till reportern som ringde men är inte säker på att det framgick så tydligt i artikeln.

Ni tar också upp nattbemanningen på Muttern i er artikel. Beslutet om indragning av denna fattades i samband med budgeten för 2018 med en lång förberedande beredning i socialnämnden och kommunstyrelsen. Mig veterlig fanns inga alternativa yrkanden i den frågan under hela processen. Muttern är ett stödboende. Där finns inte krav på bemanning dygnet om. För att kunna bo i denna boendeform måste man vara så pass självständig att man klarar att det nattetid blir kommunens nattpatrull som får svara för den tillsyn eller insatser som krävs.

Ingmar Ångman

Socialchef Degerfors kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.