2018-03-13 06:00

2018-03-13 06:00

Kan välja någon annan

Lagstridigt: Svar till Socialchefen Ingmar Ångman om artikel "Far illa av minskad hjälp"

Som assistansamordnare och politiker ser vi ytterst allvarligt på uttalandet från socialnämndens förvaltningschef artikeln som fanns i tidningen 3/3 ”När en person har väldigt stora och sammansatta behov som sträcker sig över stora delar av dygnet så skulle vi få det mycket lättare att tillgodose det i en gruppbostad.”

Ett uttalande som strider mot LSS-lagen. I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade står tydligt att den enskilde själv ska få bestämma över sina insatser. Har man fått en insats beviljad såsom personlig assistans kan inte kommunen sedan be personen välja en annan insats än den som blivit beviljad. Att göra så när man är medveten om att personen tidigare farit illa i den av kommunen föreslagna boendeformen är under all kritik. När man dessutom hävdar att det är lättare att tillgodose behovet genom annan insats är än mer oroväckande. Just denna insats är personlig och knuten till individens speciella behov, den ska ges av ett fåtal personer för att skapa tillit, trygghet och kontinuitet. Med diagnos som autism är det särskilt viktigt att personalen har ingående kunskap om den enskilde och insatsen skall utformas som det står i lagen, av ett fåtal personer.

Enligt LSS 6§ "Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges"

Trots att ett avtal samt en handlingsplan funnits väljer ändå en enhetschef att inte följa detta utan skickar en förfrågan till brukaren - via sms! I sms:et frågar enhetschefen om brukaren vill ha en annan insats, brukaren svarar NEJ och poängterar samtidigt att det finns en handlingsplan som ska följas. Brukaren får då inget svar tillbaka.

Då ställer vi frågan - Är det brukarens eller era egna behov av att lösa personalens schemaläggning och kontinuitet som väger tyngst? Är det inte socialförvaltningens uppgift att följa LSS? Vill Degerfors kommun framstå som en kommun som inte värnar om de svaga och sjuka? Nedskärningar och besparingar på känslig kärnverksamhet är ett faktum i kommunen. Vi kan ju bara ta problematiken kring nattpersonalen på stödboendet Muttern som exempel.

När en människa omfattas av så svår problematik, självskadebeteende och autism bör man med största respekt och professionalism upplysa denna person om dess rättigheter. Det står även i LSS 6 § ”Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet”

Vi förutsätter att brukarens behov tillgodoses av Degerfors kommun och att man även upplyser denne om möjligheten att välja någon annan utförare av assistansen om kommunens insats inte håller den kvalité som LSS kräver och brukaren med all rätt förtjänar.

Linda Brunzell & Anna Nordqvist

Nya Moderaterna

Som assistansamordnare och politiker ser vi ytterst allvarligt på uttalandet från socialnämndens förvaltningschef artikeln som fanns i tidningen 3/3 ”När en person har väldigt stora och sammansatta behov som sträcker sig över stora delar av dygnet så skulle vi få det mycket lättare att tillgodose det i en gruppbostad.”

Ett uttalande som strider mot LSS-lagen. I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade står tydligt att den enskilde själv ska få bestämma över sina insatser. Har man fått en insats beviljad såsom personlig assistans kan inte kommunen sedan be personen välja en annan insats än den som blivit beviljad. Att göra så när man är medveten om att personen tidigare farit illa i den av kommunen föreslagna boendeformen är under all kritik. När man dessutom hävdar att det är lättare att tillgodose behovet genom annan insats är än mer oroväckande. Just denna insats är personlig och knuten till individens speciella behov, den ska ges av ett fåtal personer för att skapa tillit, trygghet och kontinuitet. Med diagnos som autism är det särskilt viktigt att personalen har ingående kunskap om den enskilde och insatsen skall utformas som det står i lagen, av ett fåtal personer.

Enligt LSS 6§ "Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges"

Trots att ett avtal samt en handlingsplan funnits väljer ändå en enhetschef att inte följa detta utan skickar en förfrågan till brukaren - via sms! I sms:et frågar enhetschefen om brukaren vill ha en annan insats, brukaren svarar NEJ och poängterar samtidigt att det finns en handlingsplan som ska följas. Brukaren får då inget svar tillbaka.

Då ställer vi frågan - Är det brukarens eller era egna behov av att lösa personalens schemaläggning och kontinuitet som väger tyngst? Är det inte socialförvaltningens uppgift att följa LSS? Vill Degerfors kommun framstå som en kommun som inte värnar om de svaga och sjuka? Nedskärningar och besparingar på känslig kärnverksamhet är ett faktum i kommunen. Vi kan ju bara ta problematiken kring nattpersonalen på stödboendet Muttern som exempel.

När en människa omfattas av så svår problematik, självskadebeteende och autism bör man med största respekt och professionalism upplysa denna person om dess rättigheter. Det står även i LSS 6 § ”Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet”

Vi förutsätter att brukarens behov tillgodoses av Degerfors kommun och att man även upplyser denne om möjligheten att välja någon annan utförare av assistansen om kommunens insats inte håller den kvalité som LSS kräver och brukaren med all rätt förtjänar.

Linda Brunzell & Anna Nordqvist

Nya Moderaterna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.