2018-02-14 06:00

2018-02-14 06:00

Frågor kring Mor Maria

Placering: Hon har i alla fall fått en gata uppkallad efter sig

Hedra betydelsefulla personer, genom att uppkalla gatunamn som berättar om bygden.

Ersätt något av de snarlika gatunamnen Gärdesrundan eller Gärdesvägen med Camitzvägen.

En betydelsefull person var även disponent Joseph Larsson.

Genom hans initiativförmåga moderniserades verksamheten vid Degerfors AB. Konsumtionsföreningen inrättades och på hans initiativ stiftades Degerfors arbetares understödsförening. Genom hans försorg anställdes även den första och andra barnmorskan. Han genomförde även beslutet att fritt upplåta del av mark, till Karlskoga församling, samt tog initiativ att anlägga kyrkogården och bygga kyrkan.

Komplettera Odelbergsvägen med en väg uppkallad efter Joseph Larsson.

Den första barnmorskan, Anna Lisa Gäfvert, anställdes av Degerfors AB i juli 1876, men avled efter endast två år vid bruket, i augusti 1878.

Nu annonserades efter en ny barnmorska och i oktober 1878 anställdes den andra barnmorskan vid bruket, nämligen Maria Nilsdotter. Lönevillkor: fri bostad, 8 famnar ved, potatisland för utsättning av en tunna potatis, 300 kronor i lön per år, samt särskilt betalt för förrättningar efter uppgjord taxa.

1885 ville inte Degerfors AB på egen bekostnad avlöna barnmorskan. Karlskoga socken indelades då i tre barnmorskedistrikt. Maria sökte anställning vid det södra distriktet och anställdes.

Hon gifter sig med målare Carl Johan Petersson och 1891 köper de en jordavsöndring från 1/8-dels hemman Bottesbol, av Carl Jansson. Lägenheten kallas Karlsborg. Idag är adressen Källénsgatan 1 och huset finns fortfarande kvar. Lägenheten innehöll även det som idag är adressen Templargatan 18, där målare Peterssons verkstad var belägen.

Paret engagerar sig som pionjärer i nykterhetsrörelsen och inspireras av Canada, där nykterhetsrörelsen är stark.

Canada är en förebild, som de gärna vill efterlikna, genom att skapa ett eget Kanada.

Här är det högst troligt att namnet Kanada i Degerfors uppkommer. Namnet syns första gången 1896.

Spekulationerna om emigration och om hur Kanada fått sitt namn, härrör från en text av Elsa Fredell i Karlstads Stifts Julbok från 1939, som flitigt kopierats. Uppgifter om emigration till Canada har ej framkommit.

Mor Maria kom att betyda mycket för befolkningen i Karlskoga sockens södra distrikt, där hon var verksam till sin pension 1910. Här framgår tydligt att uttrycket ”Degerfors kommuns första barnmorska” är felaktigt. Dels var hon inte den första, utan den andra barnmorskan vid Degerfors AB, dels bildades inte Degerfors kommun förrän år 1925.

Vid begravningen år 1937 i Degerfors kyrka, talade kommunalfullmäktiges ordförande Fritz Olsson och poängterade den storartade utveckling som skett på det bostadssociala och hygieniska området där Maria varit verksam. Från IOGT framfördes nykterhetsfolkets tack till pionjären och banbrytaren, som mer än någon, förstått att en stor del av nöden som härskade under 1870 och 1880-talen hade sin rot i missbruket av rusdrycker.

1999 framtogs under devisen ”Ge Degerfors ett ansikte” en statyett av Mor Maria, som kultur- och fritidsnämnden beslutade ställa sig positiv till, för placering i Kanada. Den placerades i hörnet Källénsgatan – Kanadagatan. Kartan i informationshäftet Blickfång visar på annan placering.

Statyetten blev nedkörd vid snöplogning och plockades bort. Efter förfrågan hittades den så småningom i ett förråd, där den förmodligen fortfarande stått kvar om ingen frågat

Upprinnelsen till diskussionen angående statyetten, var att vid förfrågan den 13 november 2017, påstod en framsynt tjänsteman att det var bestämt att den skulle placeras i Kanadaskogen, trots att beslut togs först två dagar senare. Sia om framtiden är en gåva få förunnad.

Diskussionen har ändå lett till det positiva att Mor Maria får en gata uppkallad efter sig.

Genom konstprojektet ”Ge Degerfors ett ansikte”, har frågeställningar uppkommit som bör besvaras.

Inköpsbeslut och fakturor gällande framtagna konstverk?

Kommunens återanställning av en konstnär på heltid med?

Boendekostnader. För vem och varför?

När har konstnären varit anställd tidigare?

Vilka arbetsuppgifter har en kommunanställd konstnär?

Har ytterligare konstnärer varit anställda?

Kulturchefen föreslår till kulturnämnden att statyetten placeras i Kanadaskogen trots att 44 personer av Degerfors befolkning föredrar Linnélunden och 2 personer föredrar Kanadaskogen. Vilket syfte har en förfrågan till allmänheten, om ingen hänsyn tas till åsikterna.

Har Kulturchefen svårt att hitta information om konstprojektet ”Ge Degerfors ett ansikte”, då den främst söks hos konstnären?

Informationsbladet Blickfång anger att verket är en hyllning till en stark kvinna. Detta dementeras av kulturchefen och konstnären. Istället framhålls att den endast handlar om emigration och immigration, samt historien om hur Kanada fick sitt namn.

Statyetten med det vilseledande namnet Mor Maria, saknar därmed substans.

Privatperson

Hedra betydelsefulla personer, genom att uppkalla gatunamn som berättar om bygden.

Ersätt något av de snarlika gatunamnen Gärdesrundan eller Gärdesvägen med Camitzvägen.

En betydelsefull person var även disponent Joseph Larsson.

Genom hans initiativförmåga moderniserades verksamheten vid Degerfors AB. Konsumtionsföreningen inrättades och på hans initiativ stiftades Degerfors arbetares understödsförening. Genom hans försorg anställdes även den första och andra barnmorskan. Han genomförde även beslutet att fritt upplåta del av mark, till Karlskoga församling, samt tog initiativ att anlägga kyrkogården och bygga kyrkan.

Komplettera Odelbergsvägen med en väg uppkallad efter Joseph Larsson.

Den första barnmorskan, Anna Lisa Gäfvert, anställdes av Degerfors AB i juli 1876, men avled efter endast två år vid bruket, i augusti 1878.

Nu annonserades efter en ny barnmorska och i oktober 1878 anställdes den andra barnmorskan vid bruket, nämligen Maria Nilsdotter. Lönevillkor: fri bostad, 8 famnar ved, potatisland för utsättning av en tunna potatis, 300 kronor i lön per år, samt särskilt betalt för förrättningar efter uppgjord taxa.

1885 ville inte Degerfors AB på egen bekostnad avlöna barnmorskan. Karlskoga socken indelades då i tre barnmorskedistrikt. Maria sökte anställning vid det södra distriktet och anställdes.

Hon gifter sig med målare Carl Johan Petersson och 1891 köper de en jordavsöndring från 1/8-dels hemman Bottesbol, av Carl Jansson. Lägenheten kallas Karlsborg. Idag är adressen Källénsgatan 1 och huset finns fortfarande kvar. Lägenheten innehöll även det som idag är adressen Templargatan 18, där målare Peterssons verkstad var belägen.

Paret engagerar sig som pionjärer i nykterhetsrörelsen och inspireras av Canada, där nykterhetsrörelsen är stark.

Canada är en förebild, som de gärna vill efterlikna, genom att skapa ett eget Kanada.

Här är det högst troligt att namnet Kanada i Degerfors uppkommer. Namnet syns första gången 1896.

Spekulationerna om emigration och om hur Kanada fått sitt namn, härrör från en text av Elsa Fredell i Karlstads Stifts Julbok från 1939, som flitigt kopierats. Uppgifter om emigration till Canada har ej framkommit.

Mor Maria kom att betyda mycket för befolkningen i Karlskoga sockens södra distrikt, där hon var verksam till sin pension 1910. Här framgår tydligt att uttrycket ”Degerfors kommuns första barnmorska” är felaktigt. Dels var hon inte den första, utan den andra barnmorskan vid Degerfors AB, dels bildades inte Degerfors kommun förrän år 1925.

Vid begravningen år 1937 i Degerfors kyrka, talade kommunalfullmäktiges ordförande Fritz Olsson och poängterade den storartade utveckling som skett på det bostadssociala och hygieniska området där Maria varit verksam. Från IOGT framfördes nykterhetsfolkets tack till pionjären och banbrytaren, som mer än någon, förstått att en stor del av nöden som härskade under 1870 och 1880-talen hade sin rot i missbruket av rusdrycker.

1999 framtogs under devisen ”Ge Degerfors ett ansikte” en statyett av Mor Maria, som kultur- och fritidsnämnden beslutade ställa sig positiv till, för placering i Kanada. Den placerades i hörnet Källénsgatan – Kanadagatan. Kartan i informationshäftet Blickfång visar på annan placering.

Statyetten blev nedkörd vid snöplogning och plockades bort. Efter förfrågan hittades den så småningom i ett förråd, där den förmodligen fortfarande stått kvar om ingen frågat

Upprinnelsen till diskussionen angående statyetten, var att vid förfrågan den 13 november 2017, påstod en framsynt tjänsteman att det var bestämt att den skulle placeras i Kanadaskogen, trots att beslut togs först två dagar senare. Sia om framtiden är en gåva få förunnad.

Diskussionen har ändå lett till det positiva att Mor Maria får en gata uppkallad efter sig.

Genom konstprojektet ”Ge Degerfors ett ansikte”, har frågeställningar uppkommit som bör besvaras.

Inköpsbeslut och fakturor gällande framtagna konstverk?

Kommunens återanställning av en konstnär på heltid med?

Boendekostnader. För vem och varför?

När har konstnären varit anställd tidigare?

Vilka arbetsuppgifter har en kommunanställd konstnär?

Har ytterligare konstnärer varit anställda?

Kulturchefen föreslår till kulturnämnden att statyetten placeras i Kanadaskogen trots att 44 personer av Degerfors befolkning föredrar Linnélunden och 2 personer föredrar Kanadaskogen. Vilket syfte har en förfrågan till allmänheten, om ingen hänsyn tas till åsikterna.

Har Kulturchefen svårt att hitta information om konstprojektet ”Ge Degerfors ett ansikte”, då den främst söks hos konstnären?

Informationsbladet Blickfång anger att verket är en hyllning till en stark kvinna. Detta dementeras av kulturchefen och konstnären. Istället framhålls att den endast handlar om emigration och immigration, samt historien om hur Kanada fick sitt namn.

Statyetten med det vilseledande namnet Mor Maria, saknar därmed substans.

Privatperson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.