2018-02-12 06:00

2018-02-12 06:00

Bättre liv för folk med hjärtsvikt

Sjukvård: Är ett allvarligt och livshotande tillstånd

Varje år i februari uppmärksammar Riksförbundet HjärtLung hjärtat genom kampanjen Hjärtemånaden. Vi vill synliggöra patienten och visa att det finns stora mörkertal i några av våra största folksjukdomar som till exempel hjärtsvikt.´

Hjärtsvikt är den vanligaste diagnosen vid Sveriges medicinkliniker, den vanligaste orsaken till vård på sjukhus och en vanlig komplikation till följd av hjärtinfarkt eller en längre tids högt blodtryck.

Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom som innebär att hjärtat inte orkar pumpa ut tillräckligt med blod. De vanligaste tecknen på hjärtsvikt är trötthet, bensvullnad och andfåddhet vid vila eller ansträngning.

Cirka 300 000 svenskar bedöms lida av hjärtsvikt, varav bara ungefär två tredjedelar har fått diagnos och därmed möjligheten att få korrekt behandling.

Förutom att patienterna inte hittas får de med diagnos även en bristfällig behandling i majoritet av Sveriges landsting. Endast tre av totalt 21 landsting uppfyllde Socialstyrelsens målnivå 2015 för grundläggande läkemedelsbehandling.

Hjärtsvikt är ett allvarligt och livshotande tillstånd om man inte får behandling.

Prognosen är ofta sämre än för många av de vanligaste cancersjukdomarna.

Var femte patient som vårdas på sjukhus för hjärtsvikt dör eller läggs in på nytt inom 30 dagar. Det stora antalet sjukhustillfällen är ett tecken på att vården av olika skäl missar behandlingen för många av patienterna.

Det skulle inte behöva vara så. Om ett bättre omhändertagande infördes, från misstanke om hjärtsvikt till tidig diagnos och korrekt behandling – via hjärtsviktsmottagningar och registrering i kvalitetsregister – skulle fler hjärtsviktspatienter leva längre och få betydligt mycket bättre livskvalitet. Dessutom skulle fler undvika att läggas in på sjukhus vilket skulle bespara ett stort lidande för den enskilde.

Föreningen Karlskoga-Degerfors HjärtLung

Stig Theodorsson

Ordförande

 

 

Hjärtsvikt är den vanligaste diagnosen vid Sveriges medicinkliniker, den vanligaste orsaken till vård på sjukhus och en vanlig komplikation till följd av hjärtinfarkt eller en längre tids högt blodtryck.

Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom som innebär att hjärtat inte orkar pumpa ut tillräckligt med blod. De vanligaste tecknen på hjärtsvikt är trötthet, bensvullnad och andfåddhet vid vila eller ansträngning.

Cirka 300 000 svenskar bedöms lida av hjärtsvikt, varav bara ungefär två tredjedelar har fått diagnos och därmed möjligheten att få korrekt behandling.

Förutom att patienterna inte hittas får de med diagnos även en bristfällig behandling i majoritet av Sveriges landsting. Endast tre av totalt 21 landsting uppfyllde Socialstyrelsens målnivå 2015 för grundläggande läkemedelsbehandling.

Hjärtsvikt är ett allvarligt och livshotande tillstånd om man inte får behandling.

Prognosen är ofta sämre än för många av de vanligaste cancersjukdomarna.

Var femte patient som vårdas på sjukhus för hjärtsvikt dör eller läggs in på nytt inom 30 dagar. Det stora antalet sjukhustillfällen är ett tecken på att vården av olika skäl missar behandlingen för många av patienterna.

Det skulle inte behöva vara så. Om ett bättre omhändertagande infördes, från misstanke om hjärtsvikt till tidig diagnos och korrekt behandling – via hjärtsviktsmottagningar och registrering i kvalitetsregister – skulle fler hjärtsviktspatienter leva längre och få betydligt mycket bättre livskvalitet. Dessutom skulle fler undvika att läggas in på sjukhus vilket skulle bespara ett stort lidande för den enskilde.

Föreningen Karlskoga-Degerfors HjärtLung

Stig Theodorsson

Ordförande

 

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.