2018-01-13 06:00

2018-01-13 06:00

Stoppade all information

Genmäle till "Vi skaffade informationen"

Under sommaren 2016 kontaktades KEMAB av flera intressenter som önskade förvärva delar av koncernen.

Eftersom ägande är just en ägarfråga är det min plikt som styrelsens ordförande att överföra dessa kontakter till KEMABs ägare representerat av kommunledningen som också är styrelseledamöter i det formella ägarbolaget Kommunhus AB. Att påstå att jag drivit på kontakterna är helt grundlöst, jag har endast deltagit vid introduktionsmöten.

Den 6 december 2016 informerades styrelsen i KEMAB om att en värderingsprocess skulle startas genom kommunens försorg – inte som oppositionsrådet Patrik Nyström (SD) påstår att det informerades om ett eventuellt förändrat ägarskap. Att KEMABs dotterbolag skulle värderas uppfattades naturligt bland annat med hänsyn till tidigare diskussioner kring eventuella nedskrivningsbehov i andra koncernbolag. KEMABs styrelse och ledning fick information av vår ägares representanter att det var en värderingsprocess där man utnyttjade externa intressenter för att få fram marknadsvärden på de olika verksamheterna.

Vid ett möte, den 12 januari 2017, med kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson och kommunens ekonomichef Christian Westas, med deltagande från KEMAB av vd Sebastian Cabander, styrelsens vice ordförande Pia Renman och styrelsens ordförande Dan-Åke Widenberg tillfrågades Sven-Olov Axelsson och Christian Westas om det var en värderingsprocess eller en försäljningsprocess som pågick. Då bekräftades: Det är en värderingsprocess som pågår. Frågan föranleddes bland annat av omfattningen av den begärda informationen till datarummet och konsulternas uppträdande.

Eftersom intressenter besökte KEMAB och därvid diskuterade med medarbetarna var det känt vilka intressenterna var. Trots att försäljning av delar av bolaget är en ägarfråga stoppade styrelsen all informationsöverföring till datarummet och konsulterna när oklarheter i de agerandes mandat började misstänkas – Kommunstyrelsen avböjde vår begäran om samråd och Kommunhus AB kunde inte visa att ett försäljningsärende formellt hade beslutats.

Karlskoga 2018-01-10

Dan-Åke Widenberg

 

 

Eftersom ägande är just en ägarfråga är det min plikt som styrelsens ordförande att överföra dessa kontakter till KEMABs ägare representerat av kommunledningen som också är styrelseledamöter i det formella ägarbolaget Kommunhus AB. Att påstå att jag drivit på kontakterna är helt grundlöst, jag har endast deltagit vid introduktionsmöten.

Den 6 december 2016 informerades styrelsen i KEMAB om att en värderingsprocess skulle startas genom kommunens försorg – inte som oppositionsrådet Patrik Nyström (SD) påstår att det informerades om ett eventuellt förändrat ägarskap. Att KEMABs dotterbolag skulle värderas uppfattades naturligt bland annat med hänsyn till tidigare diskussioner kring eventuella nedskrivningsbehov i andra koncernbolag. KEMABs styrelse och ledning fick information av vår ägares representanter att det var en värderingsprocess där man utnyttjade externa intressenter för att få fram marknadsvärden på de olika verksamheterna.

Vid ett möte, den 12 januari 2017, med kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson och kommunens ekonomichef Christian Westas, med deltagande från KEMAB av vd Sebastian Cabander, styrelsens vice ordförande Pia Renman och styrelsens ordförande Dan-Åke Widenberg tillfrågades Sven-Olov Axelsson och Christian Westas om det var en värderingsprocess eller en försäljningsprocess som pågick. Då bekräftades: Det är en värderingsprocess som pågår. Frågan föranleddes bland annat av omfattningen av den begärda informationen till datarummet och konsulternas uppträdande.

Eftersom intressenter besökte KEMAB och därvid diskuterade med medarbetarna var det känt vilka intressenterna var. Trots att försäljning av delar av bolaget är en ägarfråga stoppade styrelsen all informationsöverföring till datarummet och konsulterna när oklarheter i de agerandes mandat började misstänkas – Kommunstyrelsen avböjde vår begäran om samråd och Kommunhus AB kunde inte visa att ett försäljningsärende formellt hade beslutats.

Karlskoga 2018-01-10

Dan-Åke Widenberg

 

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.