2018-01-10 06:00

2018-01-10 06:00

Vi skaffade information

sKemab: Kemabaffärens upprinnelse

I rapporten från PwC står att läsa följande: ”Olika företrädare för kommunen har under ett par års tid fått förfrågningar från intressenter om att sälja några av sina verksamheter/dotterbolag”

Vidare står att läsa att under sommar/höst 2016 fick kommunen så pass intressanta bud att flera företrädare för kommunen närmare ville undersöka en eventuell försäljning.

Det vi inte delges i rapporten är att Ordförande i Kemabs styrelse, Dan-Åke Widenberg under Juni 2016 driver på att se över en eventuell försäljning av bolaget. Han presenterar Vasa Värme som en potentiell intressent av bolaget och framför detta till högsta instans i kommunen.

(Att han senare backar och inte vill inleda en försäljningsprocess får stå för honom men ska korten fram på bordet är det viktigt att alla tar sitt ansvar)

Att denna potentiella köpare var okänd för Kemabs styrelse må så vara men inte under så lång tid som det ges sken av. Information om ett eventuellt förändrat ägarskap delgavs Kemabs styrelse den 6 December 2016. I Kemabs styrelse sitter företrädare för flera politiska partier som ledamöter med Dan-Åke Widenberg (S) som ordförande samt Pia Renman (M) som vice ordförande. Nämnas kan även att ledamöter från övriga partier finns representerade i styrelsen såsom V samt C.

Jag kan ställa mig bakom delar av bristerna som redovisas i rapporten om huruvida arbetsgången skett i processen att se över möjligheterna inför en eventuell försäljning. Det jag däremot inte ställer mig bakom är de efterföljande utspelen inom politiken där brist på information till den politiska minoriteten uteblivit rörande en eventuell framtida affär.

Från Sverigedemokraternas sida inhämtade vi enkelt den information vi ansåg oss behöva trots att vi saknar valda ledamöter i bolagsstyrelserna.

Patrik Nyström

Oppositionsråd SD

I rapporten från PwC står att läsa följande: ”Olika företrädare för kommunen har under ett par års tid fått förfrågningar från intressenter om att sälja några av sina verksamheter/dotterbolag”

Vidare står att läsa att under sommar/höst 2016 fick kommunen så pass intressanta bud att flera företrädare för kommunen närmare ville undersöka en eventuell försäljning.

Det vi inte delges i rapporten är att Ordförande i Kemabs styrelse, Dan-Åke Widenberg under Juni 2016 driver på att se över en eventuell försäljning av bolaget. Han presenterar Vasa Värme som en potentiell intressent av bolaget och framför detta till högsta instans i kommunen.

(Att han senare backar och inte vill inleda en försäljningsprocess får stå för honom men ska korten fram på bordet är det viktigt att alla tar sitt ansvar)

Att denna potentiella köpare var okänd för Kemabs styrelse må så vara men inte under så lång tid som det ges sken av. Information om ett eventuellt förändrat ägarskap delgavs Kemabs styrelse den 6 December 2016. I Kemabs styrelse sitter företrädare för flera politiska partier som ledamöter med Dan-Åke Widenberg (S) som ordförande samt Pia Renman (M) som vice ordförande. Nämnas kan även att ledamöter från övriga partier finns representerade i styrelsen såsom V samt C.

Jag kan ställa mig bakom delar av bristerna som redovisas i rapporten om huruvida arbetsgången skett i processen att se över möjligheterna inför en eventuell försäljning. Det jag däremot inte ställer mig bakom är de efterföljande utspelen inom politiken där brist på information till den politiska minoriteten uteblivit rörande en eventuell framtida affär.

Från Sverigedemokraternas sida inhämtade vi enkelt den information vi ansåg oss behöva trots att vi saknar valda ledamöter i bolagsstyrelserna.

Patrik Nyström

Oppositionsråd SD

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.