2017-12-06 06:00

2017-12-06 06:00

Kan inte förändra nu

Skatepark:

Tack för dina synpunkter och kul att du tycker skateparken är fin!

Skateparken planerades i samråd mellan Karlskoga kommun och representanter från skateföreningen.

Problemet med att bredda den asfaltskanten som finns idag, medför en större kostnad, precis som du skriver.

Det är inget vi bortser från men i dagsläget kan Karlskoga kommun tyvärr inte göra denna förändring.

Karlskoga kommun har idag tillsyn av parken varje vecka. Tyvärr kan borstarna försvinna samma dag som nya ställts dit, och vi kommer vara ännu mer observanta på detta framöver.

Karlskoga kommuns förhoppning är att man tar hand och vägleder varandra vad gäller ordningsregler i skateparken.

Hoppas att du fortsättningsvis åker och trivs i skateparken.

Med vänlig hälsning

Maria Motin

Fritidschef, Karlskoga kommun

Tack för dina synpunkter och kul att du tycker skateparken är fin!

Skateparken planerades i samråd mellan Karlskoga kommun och representanter från skateföreningen.

Problemet med att bredda den asfaltskanten som finns idag, medför en större kostnad, precis som du skriver.

Det är inget vi bortser från men i dagsläget kan Karlskoga kommun tyvärr inte göra denna förändring.

Karlskoga kommun har idag tillsyn av parken varje vecka. Tyvärr kan borstarna försvinna samma dag som nya ställts dit, och vi kommer vara ännu mer observanta på detta framöver.

Karlskoga kommuns förhoppning är att man tar hand och vägleder varandra vad gäller ordningsregler i skateparken.

Hoppas att du fortsättningsvis åker och trivs i skateparken.

Med vänlig hälsning

Maria Motin

Fritidschef, Karlskoga kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.