2017-12-06 06:00

2017-12-06 06:00

En julgrans klagan

DAGENS DIKT

Jag stod i skogen så grön och grann

till den dagen då du mej fann.

Du var rustad med yxa och såg

så vips jag på biltaket låg

Du körde mej hem till ditt hus.

Jag kläddes i glitter och ljus.

Så dansades det och sjöngs sång.

Men glädjen den blev ej så lång.

Så kom det en dag som heter tjugonde Knut.

Då öppnades fönstret och jag kastades ut.

Så nu känner jag mej naken, fattig och ful.

Varför ska det vara gran till jul?`

Å.J.

Du var rustad med yxa och såg

så vips jag på biltaket låg

Du körde mej hem till ditt hus.

Jag kläddes i glitter och ljus.

Så dansades det och sjöngs sång.

Men glädjen den blev ej så lång.

Så kom det en dag som heter tjugonde Knut.

Då öppnades fönstret och jag kastades ut.

Så nu känner jag mej naken, fattig och ful.

Varför ska det vara gran till jul?`

Å.J.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.