2017-11-14 06:00

2017-11-14 06:00

Ingen höjning

:

Hyreshöjningar

Nu har beskedet kommit från Karlskogahem, att de som vanligt vill höja hyrorna. Detta trots att de enligt uppgifter från dem själva gör en jättevinst samt att vinsten fullt ut går tillbaka in i bolaget. Det är visserligen glädjande att det går bra, men då skall de som bidragit till vinsten – hyresgästerna – ha något tillbaka. Karlskogahem kommer givetvis säga att VA och Sop taxorna ökat men mot bakgrund av vinsten då skall de klarat den höjningen ändå. Skall bli spännande att se vad Hyresgästföreningen kommer att göra. Blir det som vanligt ”knäsittande” hos Karlskogahem eller tar Hyresgästföreningen chansen att visa det meningsfulla att vara medlem hos dem. Kräv 0 procent höjning.

Karl Gerhard

Nu har beskedet kommit från Karlskogahem, att de som vanligt vill höja hyrorna. Detta trots att de enligt uppgifter från dem själva gör en jättevinst samt att vinsten fullt ut går tillbaka in i bolaget. Det är visserligen glädjande att det går bra, men då skall de som bidragit till vinsten – hyresgästerna – ha något tillbaka. Karlskogahem kommer givetvis säga att VA och Sop taxorna ökat men mot bakgrund av vinsten då skall de klarat den höjningen ändå. Skall bli spännande att se vad Hyresgästföreningen kommer att göra. Blir det som vanligt ”knäsittande” hos Karlskogahem eller tar Hyresgästföreningen chansen att visa det meningsfulla att vara medlem hos dem. Kräv 0 procent höjning.

Karl Gerhard

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.