2017-09-14 06:00

2017-09-14 06:00

Det kristna budskapet

Kyrkovalet: Vi vill inte ha politiska partier i kyrkan

Svenska Kyrkan har alltmera börjat ta formen av en politisk institution. I årets val kandiderar nomineringsgruppen Frimodig Kyrka, som är helt opolitisk och vill ha det kristna budskapet i kyrkan. Tron på Jesus Kristus och Bibeln, som rättesnöre samt det kristna korset som symbol på ett liv efter döden.

1. Vi står upp för att äktenskapet skall vara enbart man och kvinna emellan, enligt Jesu egna ord. Vi vill inte ha islamisering av kyrkan eller att våra kyrkor skall bli moské.

2. Vi vill också att de svaga i samhället, våra sjuka, handikappade och åldringar skall prioriteras i kyrkans sociala arbete.

3. Vi vill inte ha det politiskt korrekta budskapet i kyrkan, utan Guds Ord skall levandegöras.

4. Barn- och ungdomar skall ges större utrymme i kyrkan. Ungdomar skall få vara kyrkvärdar och bistå prästerna, samt både barn och undomar skall medverka med epistelläsning, sång och musik vid våra Gudstjänster.

5. Den personliga bönen är viktig och vi ber för Sverige, våra församlingar samt sjuka, handikappade och våra svagaste grupper i samhället. Vi går också ut bland dem och ger en utsträckande hand

6. Kyrkans företrädare måste lyssna till vad det stora medlemsantalet vill ha i kyrkan, för att motarbeta utträden och även vinna tillbaka det stora antalet utträdare ur kyrkan.

7. Våra kyrkogårdar skall skötas med omsorg och ansvar. Det bör finnas ett anbudsförfarande, där privata aktörer (trädgårdsmästerier m fl) får vara med och visa hur de vill/kan sköta kyrkogårdarna.(priskonkurrens och skötsel)

8. Vi vill inte ha politiska partier i kyrkan.

Britt-Louise Hoberg Karlsson

Kandidat för Frimodig Kyrka i Karlstads Stift

Svenska Kyrkan har alltmera börjat ta formen av en politisk institution. I årets val kandiderar nomineringsgruppen Frimodig Kyrka, som är helt opolitisk och vill ha det kristna budskapet i kyrkan. Tron på Jesus Kristus och Bibeln, som rättesnöre samt det kristna korset som symbol på ett liv efter döden.

1. Vi står upp för att äktenskapet skall vara enbart man och kvinna emellan, enligt Jesu egna ord. Vi vill inte ha islamisering av kyrkan eller att våra kyrkor skall bli moské.

2. Vi vill också att de svaga i samhället, våra sjuka, handikappade och åldringar skall prioriteras i kyrkans sociala arbete.

3. Vi vill inte ha det politiskt korrekta budskapet i kyrkan, utan Guds Ord skall levandegöras.

4. Barn- och ungdomar skall ges större utrymme i kyrkan. Ungdomar skall få vara kyrkvärdar och bistå prästerna, samt både barn och undomar skall medverka med epistelläsning, sång och musik vid våra Gudstjänster.

5. Den personliga bönen är viktig och vi ber för Sverige, våra församlingar samt sjuka, handikappade och våra svagaste grupper i samhället. Vi går också ut bland dem och ger en utsträckande hand

6. Kyrkans företrädare måste lyssna till vad det stora medlemsantalet vill ha i kyrkan, för att motarbeta utträden och även vinna tillbaka det stora antalet utträdare ur kyrkan.

7. Våra kyrkogårdar skall skötas med omsorg och ansvar. Det bör finnas ett anbudsförfarande, där privata aktörer (trädgårdsmästerier m fl) får vara med och visa hur de vill/kan sköta kyrkogårdarna.(priskonkurrens och skötsel)

8. Vi vill inte ha politiska partier i kyrkan.

Britt-Louise Hoberg Karlsson

Kandidat för Frimodig Kyrka i Karlstads Stift

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.