2017-09-13 06:00

2017-09-13 06:00

Likhet inför lagen???

Juridik

Läste med förvåning en artikel om vapenbrott. En person dömdes för ringa narkotikabrott samt vapenbrott. Detta hade han kunnat dömas till fängelse för. Men han ansågs leva under ordnade förhållanden och fick då ett lindrigare straff.

Det betyder vad jag kan förstå, att om personen varit hemlös eller levt under andra liknande förhållanden, så hade han fått fängelse. Då uppstår ju frågan varför det är mindre straffvärt att vara kriminell om man har det bra än om man lever i misär.

Mats Danielsson

Läste med förvåning en artikel om vapenbrott. En person dömdes för ringa narkotikabrott samt vapenbrott. Detta hade han kunnat dömas till fängelse för. Men han ansågs leva under ordnade förhållanden och fick då ett lindrigare straff.

Det betyder vad jag kan förstå, att om personen varit hemlös eller levt under andra liknande förhållanden, så hade han fått fängelse. Då uppstår ju frågan varför det är mindre straffvärt att vara kriminell om man har det bra än om man lever i misär.

Mats Danielsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.